Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får i juni 2010

2b. Number of holdings with sheep in June 2010

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2009 eller
tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

324

282

325

Uppsala

380

318

380

Södermanlands

347

306

349

Östergötlands

563

490

566

Jönköpings

486

431

486

 

 

 

 

Kronobergs

318

274

318

Kalmar

503

443

505

Gotlands

393

360

395

Blekinge

240

207

240

Skåne

834

728

835

 

 

 

 

Hallands

413

349

415

Västra Götalands

1 489

1 288

1 493

Värmlands

407

319

408

Örebro

306

255

307

Västmanlands

146

121

147

 

 

 

 

Dalarnas

324

274

326

Gävleborgs

315

264

318

Västernorrlands

230

171

231

Jämtlands

195

156

197

Västerbottens

246

198

247

Norrbottens

169

130

169

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

357

303

359

Götalands mellanbygder

1 023

915

1 025

Götalands norra slättbygder

702

624

705

Svealands slättbygder

1 415

1 205

1 420

Götalands skogsbygder

2 958

2 567

2 965

Mellersta Sveriges skogsb.

914

747

917

Nedre Norrland

751

602

757

Övre Norrland

508

401

509

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

736

640

737

2,1- 5,0

1 589

1 306

1 595

5,1- 10,0

1 823

1 539

1 831

10,1- 20,0

1 626

1 385

1 630

20,1- 30,0

797

694

798

30,1- 50,0

760

683

765

50,1- 100,0

773

664

776

100,1 -

524

453

525

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

227

203

227

2,1 - 5,0

726

576

730

5,1 - 10,0

2 120

1 769

2 129

10,1 - 20,0

1 952

1 659

1 958

20,1 - 30,0

921

798

921

30,1 - 50,0

915

818

919

50,1 - 100,0

978

856

983

100,1-

789

685

790

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2010

8 628

7 364

8 657

2010 enl tidigare LBR-definition

7 965

6 788

7 993

2007

7 984

6 918

8 014

2005

7 595

6 666

7 653

2003

7 608

6 736

7 639

1999

8 209

7 636

8 247


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.