Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2010

JO 20 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2010

4a. Number of fowls, chickens and turkeys in June 2010

Område
Storleksgrupp

Höns,
20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

96 063

184

173

9

Uppsala

71 061

31 431

110

520

Södermanlands

313 066

6 738

623 035

7

Östergötlands

1 057 310

236 055

268 179

245

Jönköpings

66 272

5 737

45

14

 

 

 

 

 

Kronobergs

118 773

85 158

249 283

322

Kalmar

636 960

143 052

1 223 043

13

Gotlands

188 103

76 767

20

724

Blekinge

91 772

30 057

1 333 100

45 000

Skåne

1 079 949

182 911

1 946 037

72 864

 

 

 

 

 

Hallands

678 484

159 388

164 734

503

Västra Götalands

865 569

347 482

610 267

876

Värmlands

20 871

518

27

5 330

Örebro

252 873

265 237

19 023

63

Västmanlands

153 973

29

5 036

46

 

 

 

 

 

Dalarnas

41 068

302

987

81

Gävleborgs

72 250

155

2 028

30

Västernorrlands

118 079

75 210

19

2 892

Jämtlands

23 093

121

2

14

Västerbottens

115 663

96

6

21

Norrbottens

246

102

3

4

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 255 677

208 681

1 324 297

24 701

Götalands mellanbygder

944 790

274 339

2 777 518

91 564

Götalands norra slättbygder

1 499 660

449 503

581 687

939

Svealands slättbygder

746 243

48 903

647 366

5 913

Götalands skogsbygder

991 452

303 964

819 662

3 357

Mellersta Sveriges skogsb.

323 554

285 546

294 526

73

Nedre Norrland

183 965

75 571

92

3 002

Övre Norrland

116 157

223

9

29

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

2 519 015

1 216 960

1 580 886

3 501

2,1-5,0

128 649

2 736

85 838

144

5,1-10,0

51 271

33 717

109 629

870

10,1-20,0

406 509

4 962

6 809

193

20,1-30,0

132 870

21 474

3 114

45 835

30,1-50,0

420 083

115 363

51 085

272

50,1-100,0

418 812

66 615

1 071 030

38 758

100,1-

1 984 289

184 903

3 536 766

40 005

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

2 409 552

1 094 539

1 580 803

3 450

2,1 - 5,0

123 940

2 127

710

111

5,1 - 10,0

41 449

27 666

104 756

887

10,1 - 20,0

456 932

127 300

325

250

20,1 - 30,0

130 032

27 763

99 652

45 533

30,1 - 50,0

462 313

115 640

51 072

564

50,1 - 100,0

417 478

63 668

911 051

35 973

100,1-

2 019 802

188 027

3 696 788

42 810

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2010

6 061 498

1 646 730

6 445 157

129 578

2010 enl tidigare LBR-definition

6 058 093

1 646 452

6 445 074

129 527

2007

5 327 507

1 752 900

6 653 298

100 743

2005

5 065 258

1 696 778

7 504 777

121 549

2003

4 497 678

1 508 597

5 905 679

..

1999

5 647 509

2 202 333

5 859 129

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.