Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Antal nötkreatur i juni 2011

2. Antal får i juni 2011

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2011

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2011

5. Antal höns och kycklingar i juni 2011

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2011

7. Antal företag med får i juni 2011

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2011

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2011

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2011

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

 

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.

 

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.