Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2011

10. Number of holdings with fowls and chickens in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 298

8,8

..

..

..

..

Uppsala

 123

18,6

..

..

..

..

Södermanlands

 120

13,7

..

..

..

..

Östergötlands

 185

11,5

..

..

..

..

Jönköpings

 320

7,9

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 151

8,9

..

..

..

..

Kalmar

 237

10,2

..

..

..

..

Gotlands

 114

9,0

..

..

..

..

Blekinge

54

19,3

..

..

..

..

Skåne

 441

7,1

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 150

16,5

..

..

..

..

Västra Götalands

 724

5,3

..

..

..

..

Värmlands

 118

4,9

..

..

..

..

Örebro

 113

16,6

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 101

6,9

..

..

..

..

Gävleborgs

 150

11,6

..

..

..

..

Västernorrlands

 120

18,5

..

..

..

..

Jämtlands

80

21,1

..

..

..

..

Västerbottens

80

24,8

..

..

..

..

Norrbottens

42

33,0

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 310

22,1

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

 292

10,8

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

 312

12,3

..

..

..

..

Svealands slättbygder

 715

9,8

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

1 389

8,6

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

 319

21,2

..

..

..

..

Nedre Norrland

 353

19,0

..

..

..

..

Övre Norrland

 138

18,3

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 472

18,8

..

..

..

..

2,1 - 5,0

 785

16,4

..

..

..

..

5,1 - 10,0

 811

14,3

..

..

..

..

10,1 - 20,0

 678

12,2

..

..

..

..

20,1 - 30,0

 372

19,5

..

..

..

..

30,1 - 50,0

 248

15,8

..

..

..

..

50,1 - 100,0

 269

15,2

..

..

..

..

100,1 -

 193

30,9

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 198

12,3

..

..

..

..

2,1 - 5,0

 411

25,7

..

..

..

..

5,1 - 10,0

1 006

14,1

..

..

..

..

10,1 - 20,0

 775

11,3

..

..

..

..

20,1 - 30,0

 545

17,7

..

..

..

..

30,1 - 50,0

 314

13,6

..

..

..

..

50,1 - 100,0

 299

14,2

..

..

..

..

100,1 -

 279

23,0

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

2011

3 827

 

733

 

202

 

2010

3 703

-

487

-

181

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

3 514

 

461

-

176

-

2009

3 306

5,4

573

10,0

183

14,4

2005

4 916

-

634

-

234

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.