Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal får i juni 2011

2. Number of sheep in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och tackor,
födda 2010 eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9 543

6,2

11 914

6,4

21 457

6,2

Uppsala

11 960

6,6

14 124

6,8

26 084

6,5

Södermanlands

10 866

4,8

12 176

4,5

23 042

4,4

Östergötlands

25 198

3,7

27 333

3,5

52 531

3,5

Jönköpings

13 156

5,7

15 445

6,4

28 602

5,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7 907

6,7

 7 773

7,2

15 679

6,6

Kalmar

20 831

3,6

21 549

4,2

42 380

3,7

Gotlands

36 690

11,0

43 646

12,4

80 336

11,8

Blekinge

9 276

6,9

 9 717

7,5

18 994

7,0

Skåne

31 916

3,0

36 207

3,2

68 123

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 634

4,7

13 018

4,6

24 652

4,4

Västra Götalands

40 077

2,3

44 575

2,4

84 653

2,3

Värmlands

8 624

6,6

9 124

6,6

17 748

6,3

Örebro

13 230

4,9

14 327

5,0

27 558

4,6

Västmanlands

5 767

6,5

 5 984

7,6

11 750

6,9

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 028

5,7

 9 687

6,8

19 715

5,9

Gävleborgs

8 344

8,8

 8 139

7,3

16 484

7,6

Västernorrlands

5 682

8,7

 5 433

10,8

11 115

9,4

Jämtlands

5 468

8,2

 5 688

8,6

11 156

8,1

Västerbottens

6 539

10,2

 6 454

10,9

12 993

10,0

Norrbottens

3 974

10,0

 3 687

14,1

7 660

11,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

11 373

5,5

13 514

5,9

24 886

5,6

Götalands mellanbygder

62 998

6,7

73 245

7,8

 136 244

7,3

Götalands norra slättbygder

25 297

3,9

27 611

3,5

52 908

3,5

Svealands slättbygder

47 389

2,3

54 872

2,5

 102 262

2,3

Götalands skogsbygder

90 091

1,7

97 901

1,9

 187 993

1,7

Mellersta Sveriges skogsb.

26 156

4,8

26 559

5,1

52 715

4,8

Nedre Norrland

21 079

4,6

20 299

4,5

41 378

4,3

Övre Norrland

12 328

6,1

11 998

7,2

24 326

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

28 611

4,9

30 343

5,3

58 954

5,0

2,1 - 5,0

21 364

6,5

23 553

8,2

44 917

7,2

5,1 - 10,0

33 638

4,3

36 117

4,5

69 755

4,2

10,1 - 20,0

49 598

3,1

53 819

3,1

 103 417

3,0

20,1 - 30,0

31 238

3,0

33 860

3,0

65 098

2,8

30,1 - 50,0

42 334

2,2

45 848

2,1

88 183

2,1

50,1 - 100,0

49 580

2,0

55 035

2,0

 104 615

1,9

100,1 -

40 348

10,1

47 425

11,5

87 774

10,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

17 990

5,4

19 386

5,8

37 376

5,5

2,1 - 5,0

7 862

14,8

8 418

20,1

16 280

17,3

5,1 - 10,0

29 416

5,1

30 610

5,4

60 026

5,1

10,1 - 20,0

44 566

3,6

49 142

3,7

93 708

3,5

20,1 - 30,0

31 091

3,5

34 116

3,6

65 206

3,4

30,1 - 50,0

41 467

2,6

43 707

2,6

85 174

2,5

50,1 - 100,0

57 420

1,9

63 495

1,8

 120 915

1,8

100,1-

66 900

6,1

77 125

7,1

 144 026

6,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

296 712

1,4

325 999

1,7

622 711

1,6

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

261 566

-

279 838

-

541 404

-

2009

253 916

2,5

286 570

3,0

540 487

2,7

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-