Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal avels- och slaktsvin i juni 2011

3. Number of breeding and fattening pigs in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

14,7

756

11,1

 10 274

6,5

Uppsala

44

6,3

3 122

4,3

 12 540

4,6

Södermanlands

39

8,1

5 561

4,4

 41 421

3,9

Östergötlands

95

11,0

 12 755

4,4

 76 340

3,3

Jönköpings

..

..

1 169

3,7

6 225

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

28

33,7

1 465

5,9

5 843

5,7

Kalmar

90

4,8

8 070

4,6

 42 275

2,8

Gotlands

45

6,0

6 089

6,2

 34 887

2,7

Blekinge

30

14,0

2 111

7,5

 25 195

4,4

Skåne

815

2,1

 44 460

1,8

247 115

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

213

13,2

 16 791

6,7

 98 924

2,9

Västra Götalands

247

4,0

 28 291

3,9

173 077

1,2

Värmlands

21

9,4

3 764

9,6

 29 560

3,3

Örebro

45

23,3

5 154

8,7

 35 836

3,6

Västmanlands

45

5,2

7 020

7,8

 32 051

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13

33,6

990

3,6

2 382

3,1

Gävleborgs

12

33,1

244

19,3

4 787

11,6

Västernorrlands

8

23,3

473

9,3

4 217

8,4

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

36

13,3

1 448

5,6

9 154

7,1

Norrbottens

8

0,0

1 039

0,0

8 150

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

783

3,8

 36 483

2,1

201 671

1,5

Götalands mellanbygder

279

5,4

 28 221

2,3

187 975

1,7

Götalands norra slättbygder

282

4,8

 35 651

3,2

216 828

1,3

Svealands slättbygder

183

6,2

 23 379

3,4

148 550

1,6

Götalands skogsbygder

224

6,9

 20 131

5,7

100 848

2,3

Mellersta Sveriges skogsb.

36

6,6

3 501

4,1

 17 207

3,5

Nedre Norrland

42

25,1

1 099

10,7

 10 514

6,2

Övre Norrland

44

10,9

2 490

3,2

 17 304

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

664

1,4

34 604

3,2

169 615

2,0

2,1 - 5,0

..

..

454

7,2

232

17,4

5,1 - 10,0

39

27,7

2 134

16,0

8 005

11,2

10,1 - 20,0

66

16,3

2 108

6,8

9 507

6,7

20,1 - 30,0

74

18,7

3 879

7,3

12 769

4,5

30,1 - 50,0

152

19,7

8 232

5,6

34 265

4,3

50,1 - 100,0

291

5,4

24 994

4,5

124 391

2,0

100,1 -

564

1,5

74 550

1,4

542 114

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

652

1,4

34 183

3,2

164 392

2,1

2,1 - 5,0

 -

-

..

..

2 346

9,5

5,1 - 10,0

53

19,9

2 890

11,9

10 311

7,6

10,1 - 20,0

77

18,9

1 978

7,3

7 802

7,6

20,1 - 30,0

66

21,0

2 847

9,5

10 084

8,0

30,1 - 50,0

151

19,5

8 848

5,2

34 212

4,1

50,1 - 100,0

266

5,9

22 847

5,0

116 466

2,1

100,1 -

609

1,6

77 361

1,4

555 284

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

1 873

1,1 

 150 955

0,9 

 900 897

0,5

2010

2 327

-

153 635

-

936 910

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

2 317

-

153 556

-

936 576

-

2009

2 414

7,7

157 851

1,5

942 521

2,5

2005

2 697

-

185 415

-

1 085 304

-