Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2011

4. Number of piglets and total number of pigs in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

2 543

11,0

13 582

6,0

Uppsala

 

 

7 313

4,2

23 020

3,8

Södermanlands

 

 

17 717

5,5

64 737

4,1

Östergötlands

 

 

36 064

4,2

 125 254

3,4

Jönköpings

 

 

1 672

13,4

9 083

5,5

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

3 782

5,7

11 117

5,4

Kalmar

 

 

25 703

4,3

76 139

2,8

Gotlands

 

 

16 515

3,3

57 536

2,7

Blekinge

 

 

7 118

6,1

34 455

4,4

Skåne

 

 

 127 917

1,9

 420 308

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

51 478

3,8

 167 407

3,1

Västra Götalands

 

 

77 397

2,1

 279 013

1,3

Värmlands

 

 

14 521

3,7

47 867

3,3

Örebro

 

 

11 366

8,3

52 401

4,3

Västmanlands

 

 

15 203

8,4

54 319

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

2 707

1,0

6 092

2,0

Gävleborgs

 

 

1 277

14,3

6 319

11,0

Västernorrlands

 

 

1 580

11,2

6 278

8,4

Jämtlands

 

 

..

..

..

..

Västerbottens

 

 

3 738

5,7

14 376

6,4

Norrbottens

 

 

2 640

0,0

11 837

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

 108 248

2,0

 347 186

1,5

Götalands mellanbygder

 

 

86 641

2,1

 303 116

1,5

Götalands norra slättbygder

 

 

94 791

2,1

 347 552

1,4

Svealands slättbygder

 

 

65 112

2,8

 237 225

1,7

Götalands skogsbygder

 

 

55 479

4,0

 176 682

3,0

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

8 432

3,1

29 176

2,8

Nedre Norrland

 

 

3 785

10,5

15 439

5,8

Övre Norrland

 

 

6 378

3,3

26 217

3,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

95 113

2,5

299 995

2,0

2,1 - 5,0

 

 

1 279

6,4

1 990

6,6

5,1 - 10,0

 

 

2 193

19,5

12 370

11,4

10,1 - 20,0

 

 

4 406

15,9

16 087

7,3

20,1 - 30,0

 

 

13 840

8,5

30 562

5,8

30,1 - 50,0

 

 

23 348

6,2

65 996

4,4

50,1 - 100,0

 

 

84 096

2,4

233 773

2,1

100,1 -

 

 

204 591

1,2

821 820

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

93 747

2,6

292 974

2,0

2,1 - 5,0

 

 

..

..

2 373

9,4

5,1 - 10,0

 

 

4 236

6,3

17 489

6,8

10,1 - 20,0

 

 

3 990

17,6

13 847

8,3

20,1 - 30,0

 

 

10 629

11,3

23 627

8,4

30,1 - 50,0

 

 

24 852

5,5

68 063

4,0

50,1 - 100,0

 

 

78 647

2,6

218 226

2,3

100,1 -

 

 

212 740

1,2

845 993

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

428 866

0,8

1 482 592

0,6

2010

 

 

427 002

-

1 519 874

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

 

 

426 772

-

1 519 221

-

2009

 

 

425 953

0,7

1 528 740

1,6

2005

 

 

537 800

-

1 811 216

-