Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal höns och kycklingar i juni 2011

5. Number of fowls and chickens in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion1)

Slaktkycklingar

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

91 241

21,8

9 658

9,5

-

-

Uppsala

74 535

5,8

59 872

9,6

..

..

Södermanlands

 281 937

3,9

5 774

9,5

 726 301

5,2

Östergötlands

 1 296 141

1,4

 313 242

3,1

 366 667

9,6

Jönköpings

76 338

4,7

1 349

18,9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

49 155

4,2

3 116

9,4

 355 042

9,8

Kalmar

 704 100

1,0

 117 747

1,7

 612 088

7,5

Gotlands

 208 847

3,7

 112 061

6,1

-

-

Blekinge

92 520

4,8

72 667

9,2

 1 320 627

5,5

Skåne

 1 352 133

1,1

 280 372

1,3

 2 471 569

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 579 509

2,4

74 022

3,3

 122 855

4,0

Västra Götalands

 891 125

1,6

 474 338

3,3

 466 729

4,4

Värmlands

21 620

12,4

650

16,0

201

8,6

Örebro

 226 193

4,0

 275 947

1,2

89

8,4

Västmanlands

 134 571

3,0

..

..

41 338

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

21 620

5,7

15 800

9,6

400

0,0

Gävleborgs

65 588

5,2

489

15,8

10 009

0,1

Västernorrlands

94 824

4,9

..

..

129

5,5

Jämtlands

18 134

6,9

74

24,3

-

-

Västerbottens

89 583

5,2

10 266

9,5

..

..

Norrbottens

6 327

8,4

..

..

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 1 215 122

1,3

 135 532

2,9

 1 830 649

3,3

Götalands mellanbygder

 1 272 076

0,9

 488 113

2,0

 2 253 626

3,9

Götalands norra slättbygder

 1 711 201

1,1

 631 355

2,7

 720 941

5,6

Svealands slättbygder

 697 647

3,4

76 147

7,6

 768 106

4,9

Götalands skogsbygder

 992 719

1,7

 148 406

4,2

 803 610

4,5

Mellersta Sveriges skogsb.

 242 784

3,8

 337 438

1,4

 117 366

0,0

Nedre Norrland

 148 382

3,5

..

..

129

5,5

Övre Norrland

96 110

4,9

10 317

9,5

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 224 055

0,7

1 232 991

1,4

2 209 083

3,6

2,1 - 5,0

84 636

4,6

20 388

7,3

56 273

0,0

5,1 - 10,0

69 792

6,8

14 118

11,7

127 343

4,9

10,1 - 20,0

194 392

10,6

7 426

10,0

126 667

0,1

20,1 - 30,0

111 973

3,0

38 913

6,2

76 134

0,1

30,1 - 50,0

242 425

2,5

128 432

5,3

353 962

12,0

50,1 - 100,0

407 989

2,0

79 625

5,9

529 637

5,7

100,1 -

2 040 779

1,1

306 067

3,6

3 015 343

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

3 125 682

0,7

1 118 839

1,4

2 208 584

3,6

2,1 - 5,0

69 129

4,2

3 086

8,4

-

-

5,1 - 10,0

69 918

8,0

31 171

7,1

89 960

6,9

10,1 - 20,0

293 694

7,0

121 201

5,5

100 269

0,2

20,1 - 30,0

96 174

3,5

39 450

6,1

196 678

0,1

30,1 - 50,0

239 700

2,6

128 413

5,3

130 896

3,3

50,1 - 100,0

420 864

1,9

76 592

6,1

752 703

6,6

100,1 -

2 060 880

1,1

309 207

3,5

3 015 351

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

 6 376 041

0,5 

 1 827 959

0,8 

 6 494 441

1,2

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

6 058 093

-

1 646 452

-

6 445 074

-

2009

5 260 612

0,7

1 897 990

1,0

5 262 269

0,7

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-