Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal företag med nötkreatur i juni 2011

6. Number of holdings with cattle in June 2011

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 71

267

338

372

327

412

Uppsala

190

382

571

671

608

712

Södermanlands

154

309

462

509

470

553

Östergötlands

330

667

997

1 095

1 025

1 171

Jönköpings

516

 1 072

1 585

1 774

1 692

1 875

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

206

702

905

1 016

936

1 093

Kalmar

478

756

1 230

1 352

1 251

1 441

Gotlands

240

237

477

546

514

569

Blekinge

 82

428

510

531

492

573

Skåne

481

 1 757

2 236

2 374

2 276

2 539

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

299

596

895

1 004

935

1 068

Västra Götalands

937

 2 112

3 046

3 443

3 187

3 707

Värmlands

131

505

633

714

641

784

Örebro

100

316

414

476

449

514

Västmanlands

 52

170

222

252

232

282

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

115

371

484

553

498

605

Gävleborgs

181

384

565

656

600

714

Västernorrlands

142

313

453

535

456

575

Jämtlands

168

236

403

467

429

503

Västerbottens

266

153

418

528

493

564

Norrbottens

121

76

197

239

210

249

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

275

549

824

918

853

966

Götalands mellanbygder

781

 1 234

2 013

2 205

2 079

2 331

Götalands norra slättbygder

586

933

1 518

1 735

1 611

1 870

Svealands slättbygder

572

 1 385

1 954

2 229

2 050

2 418

Götalands skogsbygder

1 845

 5 373

7 206

7 926

7 458

8 490

Mellersta Sveriges skogsb.

307

 1 046

1 349

1 540

1 362

1 670

Nedre Norrland

472

978

1 445

1 652

1 485

1 801

Övre Norrland

422

311

732

902

823

957

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

42

465

506

522

443

606

2,1 - 5,0

5

657

662

720

616

894

5,1 - 10,0

28

1 454

1 482

1 622

1 439

1 928

10,1 - 20,0

205

2 391

2 593

2 962

2 654

3 295

20,1 - 30,0

315

1 616

1 931

2 252

2 001

2 411

30,1 - 50,0

868

2 047

2 911

3 331

3 108

3 486

50,1 - 100,0

1 942

1 977

3 913

4 373

4 197

4 487

100,1 -

1 855

1 202

3 043

3 325

3 263

3 396

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

38

261

298

317

279

349

2,1 - 5,0

4

602

606

646

540

827

5,1 - 10,0

11

553

564

617

544

783

10,1 - 20,0

223

3 524

3 744

4 214

3 761

4 731

20,1 - 30,0

313

1 594

1 907

2 227

1 976

2 386

30,1 - 50,0

859

1 977

2 834

3 252

3 031

3 405

50,1 - 100,0

1 412

1 472

2 881

3 275

3 136

3 375

100,1 -

2 400

1 826

4 207

4 559

4 454

4 647

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

 5 260

11 809

17 041

19 107

17 721

20 503

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 (enligt tidigare LBR-def)

5 593

11 766

17 235

19 824

18 123

21 047

2009

6 020

11 922

17 908

20 330

18 965

21 733

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.