Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag med får i juni 2011

7. Number of holdings with sheep in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och
tackor,
födda 2008
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

320

10,3

290

10,5

320

10,3

Uppsala

450

9,4

392

9,9

450

9,4

Södermanlands

256

11,8

232

12,5

256

11,8

Östergötlands

679

7,0

617

7,4

679

7,0

Jönköpings

511

8,8

427

9,5

511

8,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

277

12,5

206

13,5

277

12,5

Kalmar

594

7,5

538

7,9

595

7,5

Gotlands

431

7,1

398

6,9

431

7,1

Blekinge

262

12,5

237

12,9

262

12,5

Skåne

959

5,7

825

5,9

959

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

433

8,7

396

8,8

433

8,7

Västra Götalands

1 585

4,0

1 309

4,6

1 586

4,0

Värmlands

338

11,1

266

12,2

338

11,1

Örebro

384

9,2

315

9,3

384

9,2

Västmanlands

129

17,0

116

17,3

129

17,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

413

9,2

301

11,3

413

9,2

Gävleborgs

377

10,0

261

13,0

377

10,0

Västernorrlands

331

11,6

287

12,3

331

11,6

Jämtlands

235

12,6

255

9,8

295

10,0

Västerbottens

272

13,7

223

14,9

272

13,7

Norrbottens

150

18,5

137

19,2

150

18,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

378

10,7

351

11,0

378

10,7

Götalands mellanbygder

1 175

6,8

1 029

7,3

1 176

6,8

Götalands norra slättbygder

810

7,3

717

7,7

810

7,3

Svealands slättbygder

1 388

4,1

1 210

4,4

1 388

4,1

Götalands skogsbygder

3 078

3,9

2 611

3,8

3 079

3,9

Mellersta Sveriges skogsb.

1 036

8,7

843

10,0

1 036

8,7

Nedre Norrland

1 019

10,8

841

10,6

1 079

11,0

Övre Norrland

502

8,9

426

9,7

502

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1 142

7,9

1 060

8,3

1 142

7,9

2,1 - 5,0

1 432

8,1

1 129

8,4

1 432

8,1

5,1 - 10,0

1 800

6,6

1 496

6,5

1 800

6,6

10,1 - 20,0

1 859

4,6

1 573

4,8

1 859

4,6

20,1 - 30,0

 830

8,8

 667

6,8

 832

8,7

30,1 - 50,0

 912

10,7

 793

11,8

 912

10,7

50,1 - 100,0

 881

6,4

 849

9,3

 941

8,7

100,1 -

 530

7,2

 461

7,0

 530

7,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 607

8,3

 583

8,5

 607

8,3

2,1 - 5,0

 603

14,0

 474

16,6

 603

14,0

5,1 - 10,0

2 097

7,0

1 680

7,0

2 097

7,0

10,1 - 20,0

2 068

4,3

1 737

4,7

2 068

4,3

20,1 - 30,0

1 022

6,1

 907

6,3

1 023

6,1

30,1 - 50,0

1 033

10,7

 875

10,9

1 033

10,7

50,1 - 100,0

1 073

5,6

 917

5,6

1 074

5,5

100,1 -

 884

5,9

 854

8,9

 944

8,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

9 387

1,0

8 028

1,4

9 449

2,2

2010

8 628

-

7 367

-

8 657

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

7 695

-

6 788

-

7 993

-

2009

8 169

3,0

7 047

3,2

8 245

3,0

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-