Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2011

8. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

18,6

10

11,1

12

11,0

Uppsala

15

8,5

21

4,3

27

7,9

Södermanlands

18

11,8

25

4,4

28

8,0

Östergötlands

44

22,7

59

4,4

85

15,4

Jönköpings

..

..

17

3,7

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

28

5,9

..

..

Kalmar

36

6,0

41

4,6

63

4,0

Gotlands

15

7,7

20

6,2

51

18,6

Blekinge

14

16,2

37

7,5

44

23,1

Skåne

200

8,1

289

1,8

 333

6,6

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

93

10,8

113

6,7

 172

6,3

Västra Götalands

92

5,3

147

3,9

 230

8,0

Värmlands

8

15,1

14

9,6

30

5,5

Örebro

..

..

22

8,7

43

23,0

Västmanlands

15

11,6

19

7,8

31

9,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

8

24,9

16

3,6

18

15,5

Gävleborgs

..

..

13

19,3

17

17,1

Västernorrlands

6

31,5

6

9,3

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

18

16,1

21

5,6

18

14,8

Norrbottens

4

0,0

4

0,0

8

23,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

159

8,4

211

2,1

 276

5,1

Götalands mellanbygder

126

10,7

190

2,3

 253

7,4

Götalands norra slättbygder

100

10,5

144

3,2

 247

8,4

Svealands slättbygder

78

13,1

103

3,4

 154

6,9

Götalands skogsbygder

133

10,8

197

5,7

 242

9,8

Mellersta Sveriges skogsb.

16

12,4

21

4,1

32

8,0

Nedre Norrland

31

31,0

38

10,7

67

24,8

Övre Norrland

22

13,1

28

3,2

26

11,8

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

83

5,6

112

3,2

 134

7,5

2,1 - 5,0

..

..

23

7,2

..

..

5,1 - 10,0

..

..

36

16,0

 55

30,3

10,1 - 20,0

35

27,5

103

6,8

 120

17,9

20,1 - 30,0

60

22,3

116

7,3

 90

21,0

30,1 - 50,0

87

15,7

103

5,6

 131

10,9

50,1 - 100,0

151

9,5

201

4,5

 285

7,6

100,1 -

201

1,7

238

1,4

 465

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

73

5,4

93

3,2

 128

7,8

2,1 - 5,0

-

-

..

..

..

..

5,1 - 10,0

37

27,8

42

11,9

 25

13,8

10,1 - 20,0

49

28,4

92

7,3

 94

20,9

20,1 - 30,0

54

24,9

98

9,5

 112

19,9

30,1 - 50,0

87

15,7

133

5,2

 138

12,5

50,1 - 100,0

147

9,8

210

5,0

 292

8,0

100,1 -

219

1,8

262

1,4

 495

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

 666

2,7

932

 

1 297

 

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

714

-

1 014

-

1 401

-

2009

885

8,6

1 122

5,1

1 773

6,9

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-