Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2011

JO 20 SM 1102

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2011

9. Number of holdings with piglets and pigs total in June 2011

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

10

17,7

19

12,7

Uppsala

 

 

22

9,7

31

7,9

Södermanlands

 

 

23

9,7

32

8,0

Östergötlands

 

 

63

20,6

90

14,7

Jönköpings

 

 

9

18,9

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

..

..

..

..

Kalmar

 

 

40

5,1

65

4,0

Gotlands

 

 

40

23,6

53

17,9

Blekinge

 

 

..

..

54

25,3

Skåne

 

 

253

7,9

 402

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

117

8,9

 186

5,9

Västra Götalands

 

 

132

8,0

 267

7,7

Värmlands

 

 

23

7,1

30

5,5

Örebro

 

 

..

..

46

21,7

Västmanlands

 

 

22

7,7

34

9,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

13

17,8

22

16,8

Gävleborgs

 

 

12

27,8

25

16,4

Västernorrlands

 

 

..

..

..

..

Jämtlands

 

 

..

..

..

..

Västerbottens

 

 

16

16,6

25

13,2

Norrbottens

 

 

4

0,0

8

23,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

198

7,0

 315

5,9

Götalands mellanbygder

 

 

198

11,1

 296

7,6

Götalands norra slättbygder

 

 

158

10,4

 264

7,9

Svealands slättbygder

 

 

115

9,1

 174

6,3

Götalands skogsbygder

 

 

148

9,9

 304

9,3

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

20

9,7

38

8,3

Nedre Norrland

 

 

32

30,3

89

20,8

Övre Norrland

 

 

20

13,2

35

12,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

97

10,3

 166

8,4

2,1 - 5,0

 

 

 8

21,9

..

..

5,1 - 10,0

 

 

..

..

 74

23,1

10,1 - 20,0

 

 

66

25,0

 161

15,4

20,1 - 30,0

 

 

99

21,3

 123

18,7

30,1 - 50,0

 

 

102

13,7

 157

10,8

50,1 - 100,0

 

 

199

7,1

 310

7,6

100,1 -

 

 

281

1,5

 488

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

92

10,6

 144

7,1

2,1 - 5,0

 

 

..

..

..

..

5,1 - 10,0

 

 

22

17,0

 59

18,4

10,1 - 20,0

 

 

66

25,4

 137

17,1

20,1 - 30,0

 

 

87

23,3

 132

18,3

30,1 - 50,0

 

 

122

15,8

 187

12,6

50,1 - 100,0

 

 

195

7,3

 320

7,9

100,1 -

 

 

302

1,6

 521

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

889

 

1 515

 

2010

 

 

913

-

1 695

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

 

 

906

-

1 674

-

2009

 

 

989

1,6

2 027

6,1

2005

 

 

1 644

-

2 794

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.