Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i juni 2012

1. Number of cattle in June 2012


Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

  3 679   

3 126   

  6 805   

  5 848   

  5 644   

18 297   

Uppsala

  9 916   

4 999   

14 915   

12 889   

 13 432   

41 236   

Södermanlands

10 087   

6 807   

16 894   

13 923   

 15 720   

46 537   

Östergötlands

25 028   

      14 962   

39 990   

35 082   

 35 630   

110 702   

Jönköpings

29 311   

      15 444   

44 755   

40 102   

 39 738   

124 595   

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12 555   

9 322   

21 877   

20 518   

 20 157   

62 552   

Kalmar

42 206   

      13 122   

55 328   

48 376   

 46 907   

150 611   

Gotlands

16 541   

4 932   

21 473   

20 443   

 18 879   

60 795   

Blekinge

  4 430   

5 235   

  9 665   

  8 328   

  8 283   

26 276   

Skåne

38 981   

      35 535   

74 516   

66 399   

 69 908   

210 823   

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

26 022   

7 984   

34 006   

27 353   

 29 631   

90 990   

Västra Götalands

59 061   

      30 429   

89 490   

83 145   

 82 694   

255 329   

Värmlands

  7 907   

8 930   

16 837   

16 405   

 15 150   

48 392   

Örebro

  6 702   

5 081   

11 783   

11 533   

 11 582   

34 898   

Västmanlands

  5 006   

3 020   

  8 026   

  6 370   

  8 581   

22 977   

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

  6 206   

5 908   

12 114   

10 552   

 10 876   

33 542   

Gävleborgs

  8 719   

6 258   

14 977   

13 354   

 12 661   

40 992   

Västernorrlands

  7 310   

4 779   

12 089   

  9 948   

  8 825   

30 862   

Jämtlands

  7 714   

4 064   

11 778   

  9 927   

  8 861   

30 566   

Västerbottens

14 032   

1 604   

15 636   

12 389   

 12 008   

40 033   

Norrbottens

  6 556   

   960   

  7 516   

  5 678   

  6 094   

19 288   

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

27 203   

9 985   

37 188   

28 982   

 32 884   

99 054   

Götalands mellanbygder

64 931   

      26 573   

91 504   

84 195   

 82 670   

258 369   

Götalands norra slättbygder

43 532   

      18 831   

62 363   

56 312   

 59 224   

177 899   

Svealands slättbygder

36 077   

      24 065   

60 142   

53 689   

 56 938   

170 769   

Götalands skogsbygder

112 898   

      77 688   

190 586   

172 010   

169 435   

532 031   

Mellersta Sveriges skogsb.

18 328   

      16 189   

34 517   

30 469   

 29 543   

94 529   

Nedre Norrland

23 250   

      15 143   

38 393   

33 099   

 30 632   

102 124   

Övre Norrland

21 750   

4 027   

25 777   

19 806   

 19 935   

65 518   

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

  2 253   

4 305   

  6 558   

  6 263   

  5 841   

18 662   

2,1 - 5,0

     440   

3 232   

  3 672   

  4 005   

  4 054   

11 731   

5,1 - 10,0

     871   

7 637   

  8 508   

  7 571   

  7 988   

24 067   

10,1 - 20,0

  2 887   

      19 347   

22 234   

22 773   

 22 793   

67 800   

20,1 - 30,0

  7 144   

      19 370   

26 514   

24 545   

 26 702   

77 761   

30,1 - 50,0

25 299   

      34 095   

59 394   

59 284   

 55 857   

174 535   

50,1 - 100,0

93 267   

      48 548   

141 815   

130 900   

127 056   

399 771   

100,1 -

215 808   

      55 967   

271 775   

223 221   

230 970   

725 966   

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

  2 253   

2 776   

  5 029   

  5 088   

  4 598   

14 715   

2,1 - 5,0

     162   

   510   

     672   

  1 748   

  1 427   

  3 847   

5,1 - 10,0

     216   

3 902   

  4 118   

  4 072   

  4 041   

12 231   

10,1 - 20,0

  1 747   

12 212   

 13 959   

 15 017   

 13 612   

42 588   

20,1 - 30,0

  3 681   

14 027   

 17 708   

 17 394   

 18 925   

54 027   

30,1 - 50,0

 16 248   

29 486   

 45 734   

 43 820   

 43 411   

132 965   

50,1 - 100,0

 74 101   

50 778   

124 879   

118 230   

113 696   

356 805   

100,1 -

249 561   

78 810   

328 371   

273 193   

281 551   

883 115   

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

347 969

 192 501

540 470

478 562

481 261

 1 500 293

2011

346 495

 195 653

542 148

494 903

474 795

 1 511 846

2010

348 095

197 053

545 148

512 566

478 944

1 536 658

2010 (enligt tidigare LBR-def)

347 450

193 582

541 032

508 412

475 525

1 524 969

2009

356 776

191 505

548 281

501 930

488 070

1 538 281

2005

393 263

176 613

569 876

526 562

508 495

1 604 933


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.