Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Antal företag med avels- och slaktsvin i juni 2012

10. Number of holdings with breeding and fattening pigs in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

  7   

17,0

10   

12,0

   18   

19,7

Uppsala

..

..

..

..

   36   

28,5

Södermanlands

11   

15,1

16   

12,0

   22   

8,6

Östergötlands

30   

29,6

27   

6,2

   56   

8,0

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

  9   

16,1

..

..

   14   

12,9

Kalmar

32   

6,2

35   

5,6

   57   

4,2

Gotlands

15   

7,3

20   

9,1

   43   

5,3

Blekinge

11   

19,9

..

..

   38   

26,4

Skåne

      164   

6,6

      202   

7,2

 268   

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

92   

11,4

      100   

10,5

 150   

7,2

Västra Götalands

82   

4,6

      116   

12,1

 196   

8,7

Värmlands

  9   

15,5

  9   

15,5

   26   

5,5

Örebro

14   

11,9

16   

12,0

   30   

6,8

Västmanlands

22   

11,1

26   

10,9

   35   

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

  6   

23,8

  7   

20,6

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

   30   

34,3

Västernorrlands

  4   

31,0

  6   

29,1

     9   

20,9

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

10   

15,1

17   

14,4

   15   

14,6

Norrbottens

  4   

0,0

  6   

19,1

     6   

19,9

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

      150   

7,2

      183   

7,9

 262   

6,5

Götalands mellanbygder

97   

4,2

      120   

4,1

 209   

5,3

Götalands norra slättbygder

91   

10,5

      101   

10,0

 195   

7,2

Svealands slättbygder

75   

13,6

95   

11,0

 150   

7,4

Götalands skogsbygder

      105   

13,3

      163   

14,4

 174   

11,4

Mellersta Sveriges skogsb.

20   

14,5

21   

13,8

   42   

25,4

Nedre Norrland

..

..

30   

33,0

   60   

24,4

Övre Norrland

..

..

33   

31,5

   21   

11,8

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

87   

15,4

      109   

15,6

 114   

8,9

2,1 - 5,0

11   

20,3

18   

17,4

..

..

5,1 - 10,0

18   

16,1

33   

30,8

   47   

30,3

10,1 - 20,0

51   

27,3

59   

24,0

   75   

20,3

20,1 - 30,0

32   

11,0

59   

23,8

   79   

21,6

30,1 - 50,0

46   

8,4

73   

14,3

   82   

5,9

50,1 - 100,0

      138   

10,5

      153   

9,6

 216   

7,1

100,1 -

      207   

5,0

      242   

4,4

 467   

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

68   

14,3

87   

15,8

 107   

9,3

2,1 - 5,0

..

..

  7   

32,0

     8   

23,1

5,1 - 10,0

35   

27,1

51   

27,5

   57   

29,6

10,1 - 20,0

41   

25,7

48   

21,9

   75   

23,6

20,1 - 30,0

45   

22,8

61   

23,1

   70   

20,6

30,1 - 50,0

50   

8,3

77   

13,9

   98   

11,1

50,1 - 100,0

      121   

8,8

      147   

9,8

 203   

7,5

100,1 -

      231   

6,2

      268   

5,4

 494   

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

591

4,5

746

4,5

1 113

3,2

2011

 666

4,4

932

4,3

1 297

3,2

2010

723

-

1 031

-

1 410

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

714

-

1 014

-

1 401

-

2005

1 259

-

1 767

-

2 306

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.