Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Antal företag med smågrisar samt svin totalt i juni 2012

11. Number of holdings with piglets and pigs total in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

  7   

16,8

   20   

17,7

Uppsala

 

 

..

..

   40   

25,6

Södermanlands

 

 

19   

10,1

   25   

8,9

Östergötlands

 

 

31   

5,4

   69   

14,5

Jönköpings

 

 

  9   

12,1

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

  8   

14,3

..

..

Kalmar

 

 

33   

6,7

   60   

4,2

Gotlands

 

 

30   

5,9

   44   

5,2

Blekinge

 

 

20   

10,7

   45   

22,3

Skåne

 

 

      171   

3,1

 309   

6,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

      100   

10,4

 156   

6,9

Västra Götalands

 

 

      106   

9,5

 229   

8,6

Värmlands

 

 

16   

8,8

   27   

5,3

Örebro

 

 

15   

11,2

   33   

6,8

Västmanlands

 

 

30   

8,2

   41   

7,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

  9   

13,0

..

..

Gävleborgs

 

 

  6   

19,9

   44   

31,6

Västernorrlands

 

 

  4   

31,0

   11   

20,0

Jämtlands

 

 

..

..

..

..

Västerbottens

 

 

10   

15,1

   17   

14,4

Norrbottens

 

 

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

      165   

6,6

 279   

6,2

Götalands mellanbygder

 

 

      129   

3,7

 227   

5,0

Götalands norra slättbygder

 

 

      111   

9,1

 229   

8,4

Svealands slättbygder

 

 

      103   

10,0

 169   

6,7

Götalands skogsbygder

 

 

99   

4,0

 245   

11,2

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

21   

11,9

   49   

22,0

Nedre Norrland

 

 

15   

12,4

   76   

23,0

Övre Norrland

 

 

35   

39,7

   44   

31,6

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

83   

3,7

 169   

11,5

2,1 - 5,0

 

 

11   

20,1

   43   

32,2

5,1 - 10,0

 

 

18   

14,8

   59   

24,6

10,1 - 20,0

 

 

50   

27,7

 107   

19,1

20,1 - 30,0

 

 

42   

24,0

   95   

20,5

30,1 - 50,0

 

 

59   

7,0

 106   

10,2

50,1 - 100,0

 

 

      152   

7,4

 252   

8,0

100,1 -

 

 

      262   

3,9

 487   

3,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

75   

2,8

 133   

10,4

2,1 - 5,0

 

 

  6   

31,0

   12   

21,1

5,1 - 10,0

 

 

22   

13,3

   96   

22,5

10,1 - 20,0

 

 

50   

28,1

   98   

20,7

20,1 - 30,0

 

 

40   

25,5

 101   

19,6

30,1 - 50,0

 

 

64   

6,9

 111   

10,0

50,1 - 100,0

 

 

      136   

3,8

 243   

8,4

100,1 -

 

 

      284   

5,0

 526   

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

677

3,4

1 318

3,5

2011

 

 

889

3,9

1 515

3,1

2010

 

 

913

-

1 695

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

 

 

906

-

1 674

-

2005

 

 

1 644

-

2 794

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.