Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

12. Antal företag med höns och kycklingar i juni 2012

12. Number of holdings with fowls and chickens in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

värpras avsedda
för äggproduktion1)

Slaktkycklingar1)

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 349   

27,7

..

..

..

..

Uppsala

 130   

15,4

..

..

..

..

Södermanlands

 159   

13,2

..

..

..

..

Östergötlands

 184   

9,6

..

..

..

..

Jönköpings

 252   

25,4

..

..

..

..

 

 

 

..

..

..

..

Kronobergs

 246   

32,9

..

..

..

..

Kalmar

 176   

13,3

..

..

..

..

Gotlands

 100   

21,5

..

..

..

..

Blekinge

   66   

20,9

..

..

..

..

Skåne

 426   

10,7

..

..

..

..

 

 

 

..

..

..

..

Hallands

 179   

33,3

..

..

..

..

Västra Götalands

 691   

11,2

..

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

 137   

20,1

..

..

..

..

Västmanlands

   66   

26,9

..

..

..

..

 

 

 

..

..

..

..

Dalarnas

 108   

19,0

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

 119   

19,9

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 189   

16,8

..

..

..

..

Götalands mellanbygder

 370   

11,3

..

..

..

..

Götalands norra slättbygder

 336   

11,8

..

..

..

..

Svealands slättbygder

 874   

13,6

..

..

..

..

Götalands skogsbygder

      1 328   

10,8

..

..

..

..

Mellersta Sveriges skogsb.

 289   

14,0

..

..

..

..

Nedre Norrland

 341   

20,1

..

..

..

..

Övre Norrland

 149   

40,1

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 349   

10,9

..

..

..

..

2,1 - 5,0

 638   

13,3

..

..

..

..

5,1 - 10,0

 787   

13,3

..

..

..

..

10,1 - 20,0

 708   

12,0

..

..

..

..

20,1 - 30,0

 389   

19,1

..

..

..

..

30,1 - 50,0

 357   

24,7

..

..

..

..

50,1 - 100,0

 393   

26,3

..

..

..

..

100,1 -

 254   

24,0

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 214   

11,2

..

..

..

..

2,1 - 5,0

 290   

15,7

..

..

..

..

5,1 - 10,0

 945   

11,7

..

..

..

..

10,1 - 20,0

 771   

13,2

..

..

..

..

20,1 - 30,0

 433   

12,3

..

..

..

..

30,1 - 50,0

 342   

20,3

..

..

..

..

50,1 - 100,0

 530   

24,8

..

..

..

..

100,1 -

 351   

18,8

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

2012

3 876

5,5

673

12,3

217

14,3

2011

3 827

5,8

733

13,8

202

13,7

2010

3 703

-

487

-

181

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

3 514

 

461

-

176

-

2005

4 916

-

634

-

234

-


1) Regionala siffror för kycklingar bedöms vara alltför osäkra för att anges.

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.