Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2012

2. Number of dairy cows by size of herd in June 2012

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

1-9

10-24

25-49

50-74

75-99

100-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

279

876

937

446

1 141

  3 679   

Uppsala

32

531

2 003

2 285

1 010

4 055

  9 916   

Södermanlands

..

..

2 032

2 434

1 546

3 809

10 087   

Östergötlands

..

..

3 888

4 392

3 988

12 236

25 028   

Jönköpings

41

1 456

6 605

6 091

5 073

10 045

29 311   

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

476

2 537

2 734

..

4 970

12 555   

Kalmar

..

619

4 978

6 073

4 880

25 641

42 206   

Gotlands

..

623

3 059

2 839

..

8 883

16 541   

Blekinge

..

294

1 270

593

..

1 495

  4 430   

Skåne

30

769

4 701

5 323

3 647

24 511

38 981   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

747

2 793

3 090

..

16 758

26 022   

Västra Götalands

188

2 572

11 135

11 374

7 973

25 819

59 061   

Värmlands

27

427

1 124

1 405

1 004

3 920

  7 907   

Örebro

173

1 154

1 363

637

3 375

  6 702   

Västmanlands

124

753

512

417

3 200

  5 006   

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

40

421

1 123

1 180

462

2 980

  6 206   

Gävleborgs

47

796

1 918

2 216

699

3 043

  8 719   

Västernorrlands

16

541

1 624

1 092

1 088

2 949

  7 310   

Jämtlands

37

615

1 877

2 356

842

1 987

  7 714   

Västerbottens

35

1 082

3 025

3 511

2 199

4 180

14 032   

Norrbottens

18

415

1 189

1 392

1 023

2 519

  6 556   

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

19

671

2 323

2 416

2 552

19 222

27 203   

Götalands mellanbygder

..

1 258

8 641

9 313

..

40 270

64 931   

Götalands norra slättbygder

106

1 091

6 719

7 657

5 814

22 145

43 532   

Svealands slättbygder

55

1 425

6 822

7 344

4 331

16 100

36 077   

Götalands skogsbygder

158

4 835

22 393

22 140

17 435

45 937

112 898   

Mellersta Sveriges skogsb.

..

999

3 151

3 494

..

8 875

18 328   

Nedre Norrland

112

1 765

5 125

5 504

2 729

8 015

23 250   

Övre Norrland

81

1 681

4 490

5 324

3 222

6 952

21 750   

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

112

476

155

450

1 060

  2 253   

2,1– 5,0

..

..

401

     440   

5,1– 10,0

..

211

..

..

     871   

10,1– 20,0

187

1 553

..

..

..

  2 887   

20,1– 30,0

96

2 825

2 796

641

250

536

  7 144   

30,1– 50,0

166

4 859

14 429

4 320

1 039

486

25 299   

50,1– 100,0

52

3 651

31 206

26 868

15 180

16 310

93 267   

100,1 –

21

514

9 855

31 097

26 284

148 037

215 808   

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

112

476

155

450

1 060

  2 253   

2,1 – 5,0

..

..

     162   

5,1 – 10,0

..

69

..

..

     216   

10,1 – 20,0

153

859

..

..

..

  1 747   

20,1 – 30,0

112

1 913

1 185

..

..

  3 681   

30,1 – 50,0

153

4 844

8 014

1 749

574

914

 16 248   

50,1 – 100,0

96

5 152

33 561

18 612

7 801

8 879

 74 101   

100,1–

28

776

16 059

42 386

34 378

155 934

249 561   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2012

583

13 725

59 664

63 192

43 289

167 516

347 969

2011

812

15 380

65 357

67 866

40 151

156 929

346 495

2010

1 067

17 982

71 795

69 422

41 523

146 306

348 095

2010 enl tidigare LBR-def.

1 051

17 786

71 362

69 422

41 523

146 306

347 450

2009

1 104

20 433

78 495

72 898

43 594

140 252

356 776

2005

2 235

38 301

124 852

88 122

43 052

96 701

393 263


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.