Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Antal får i juni 2012

3. Number of sheep in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och tackor,
födda 2011 eller tidigare

         Lamm

          Summa
           får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 337   

6,9

11 937   

8,3

22 273   

7,5

Uppsala

  9 525   

5,2

11 480   

6,0

21 006   

5,5

Södermanlands

13 652   

7,9

15 073   

9,9

28 725   

8,9

Östergötlands

22 709   

3,3

22 896   

3,4

45 606   

3,1

Jönköpings

13 881   

5,9

15 589   

6,5

29 470   

6,0

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

  9 062   

8,1

  9 388   

7,8

18 451   

7,8

Kalmar

19 424   

4,3

20 305   

4,4

39 729   

4,1

Gotlands

34 141   

2,3

39 206   

2,4

73 347   

2,3

Blekinge

  9 265   

6,3

  9 360   

7,5

18 624   

6,6

Skåne

29 913   

3,1

33 703   

3,4

63 616   

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12 965   

8,5

13 037   

5,0

26 002   

6,1

Västra Götalands

41 720   

2,9

46 181   

3,9

87 901   

3,3

Värmlands

  9 329   

7,5

  8 827   

8,9

18 155   

7,8

Örebro

12 267   

5,7

13 509   

6,1

25 776   

5,7

Västmanlands

  7 083   

8,6

  7 215   

8,6

14 298   

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

  9 144   

6,6

  8 656   

7,8

17 800   

6,9

Gävleborgs

11 544   

13,0

  8 957   

13,9

20 501   

12,7

Västernorrlands

  4 978   

10,1

  4 282   

11,7

  9 260   

10,3

Jämtlands

  5 539   

8,5

  4 931   

11,0

10 471   

9,1

Västerbottens

  6 433   

8,9

  6 007   

9,7

12 440   

9,0

Norrbottens

  3 773   

8,8

  3 311   

10,3

  7 085   

9,0

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12 884   

8,7

12 192   

5,2

25 076   

6,2

Götalands mellanbygder

59 186   

2,0

67 983   

2,2

127 170   

2,0

Götalands norra slättbygder

24 554   

4,1

25 597   

5,9

50 151   

4,8

Svealands slättbygder

49 472   

2,9

55 138   

3,6

104 610   

3,2

Götalands skogsbygder

89 326   

1,8

96 711   

2,0

186 037   

1,8

Mellersta Sveriges skogsb.

28 115   

6,2

27 372   

6,2

55 487   

5,9

Nedre Norrland

20 698   

4,5

16 899   

5,1

37 597   

4,4

Övre Norrland

12 449   

5,7

11 958   

6,5

24 407   

5,9

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

28 528   

4,8

27 883   

5,1

56 411   

4,8

2,1 - 5,0

22 212   

5,3

23 665   

5,6

45 876   

5,2

5,1 - 10,0

35 261   

4,8

33 892   

4,4

69 153   

4,3

10,1 - 20,0

42 992   

3,6

45 962   

4,3

88 954   

3,8

20,1 - 30,0

33 377   

5,0

36 001   

4,7

69 377   

4,7

30,1 - 50,0

41 374   

2,4

44 346   

2,3

85 720   

2,2

50,1 - 100,0

53 315   

2,2

56 825   

3,0

110 140   

2,5

100,1 -

39 626   

2,2

45 278   

2,6

84 903   

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

18 752   

5,8

17 899   

6,2

36 652   

5,7

2,1 - 5,0

  7 753   

9,7

  8 390   

10,6

16 142   

9,7

5,1 - 10,0

30 636   

5,2

30 093   

4,9

60 729   

4,7

10,1 - 20,0

43 012   

4,2

44 599   

4,8

87 611   

4,3

20,1 - 30,0

29 025   

3,8

32 340   

4,4

61 366   

4,0

30,1 - 50,0

43 568   

3,9

44 627   

3,6

88 195   

3,6

50,1 - 100,0

57 637   

2,2

62 280   

2,9

119 917   

2,4

100,1-

66 303   

1,5

73 620   

1,7

139 923   

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

296 685

0,9

313 849

1,1

610 534

0,9

2011

296 712

1,4

325 999

1,7

622 711

1,6

2010

273 126

-

291 796

-

564 922

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

261 566

-

279 838

-

541 404

-

2009

253 916

2,5

286 570

3,0

540 487

2,7

2005

222 009

-

249 275

-

471 284

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.