Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Antal avels- och slaktsvin i juni 2012

4. Number of breeding and fattening pigs in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9   

13,4

797   

8,6

 8 510   

6,6

Uppsala

 43   

25,9

2 646   

16,1

7 492   

7,5

Södermanlands

 20   

12,6

5 070   

4,8

   35 938   

3,6

Östergötlands

 94   

19,9

9 119   

2,5

   60 490   

1,7

Jönköpings

 21   

45,2

1 406   

0,9

5 531   

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 18   

8,2

1 546   

5,1

7 410   

0,5

Kalmar

 83   

4,1

7 823   

2,5

   40 523   

1,4

Gotlands

 37   

3,2

5 948   

1,3

   32 726   

1,9

Blekinge

 17   

19,8

1 402   

6,9

   18 679   

4,6

Skåne

    548   

2,4

   43 831   

2,4

  230 979   

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

    234   

5,4

   15 884   

1,9

   93 440   

1,8

Västra Götalands

    202   

2,7

   23 516   

1,4

  184 264   

14,1

Värmlands

 23   

9,9

2 802   

4,8

   29 991   

0,8

Örebro

 38   

5,5

5 114   

2,9

   34 723   

3,4

Västmanlands

 67   

8,2

9 397   

9,6

   32 298   

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

   7   

20,6

   972   

0,5

4 729   

2,6

Gävleborgs

..

..

   141   

26,2

4 624   

6,9

Västernorrlands

   8   

30,5

   423   

10,6

2 498   

10,0

Jämtlands

..

..

..

..

..

..

Västerbottens

 24   

15,1

1 159   

4,4

6 860   

2,8

Norrbottens

 10   

0,0

   978   

0,2

8 157   

3,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

533

2,4

35 530

2,7

184 036

1,4

Götalands mellanbygder

232

3,3

29 517

2,0

185 992

1,5

Götalands norra slättbygder

237

7,8

27 420

1,3

215 602

12,1

Svealands slättbygder

179

7,0

23 545

4,3

134 731

1,7

Götalands skogsbygder

235

6,5

17 269

1,7

85 940

1,6

Mellersta Sveriges skogsb.

 42

15,8

3 614

6,4

19 243

3,6

Nedre Norrland

 37

27,1

1 013

6,1

10 797

9,1

Övre Norrland

 44

23,9

2 148

2,4

15 017

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

428

5,0

33 406

2,8

156 235

1,7

2,1 - 5,0

 16

14,2

544

9,3

898

9,2

5,1 - 10,0

 30

11,7

2 616

2,7

7 681

8,1

10,1 - 20,0

 66

22,1

1 719

9,7

7 288

7,0

20,1 - 30,0

 44

9,2

2 174

6,5

9 373

6,5

30,1 - 50,0

 85

7,3

7 795

5,4

33 766

4,8

50,1 - 100,0

249

6,2

22 124

2,4

94 502

1,7

100,1 -

622

2,5

69 677

1,6

541 615

4,8

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 397

2,8

33 036

2,8

 149 931

1,7

2,1 - 5,0

..

..

..

..

3 203

1,7

5,1 - 10,0

 63

28,8

3 470

2,8

11 518

6,5

10,1 - 20,0

 46

23,4

1 242

13,0

5 258

9,2

20,1 - 30,0

 61

17,2

2 238

6,5

9 228

6,3

30,1 - 50,0

 91

7,7

7 778

5,2

34 369

4,7

50,1 - 100,0

 221

5,3

19 165

2,6

85 595

1,8

100,1 -

 657

2,8

73 108

1,5

 552 255

4,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

1 539

2,2 

140 055 

1,1 

851 358  

3,1

2011

1 873

1,1 

 150 955

0,9 

 900 897

0,5

2010

2 327

-

153 635

-

936 910

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

2 317

-

153 556

-

936 576

-

2009

2 414

7,7

157 851

1,5

942 521

2,5

2005

2 697

-

185 415

-

1 085 304

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.