Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Antal smågrisar samt antal svin totalt i juni 2012

5. Number of piglets and total number of pigs in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

 

Smågrisar,
under 20 kg

Summa
svin

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 

 

  2 875   

9,0

   12 190   

6,2

Uppsala

 

 

  5 808   

18,5

   15 988   

12,4

Södermanlands

 

 

16 336   

4,4

   57 364   

3,8

Östergötlands

 

 

24 726   

2,6

   94 429   

1,8

Jönköpings

 

 

  3 277   

9,5

   10 235   

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 

 

  3 564   

0,4

   12 538   

0,7

Kalmar

 

 

22 410   

2,7

   70 839   

1,6

Gotlands

 

 

15 257   

4,8

   53 967   

2,5

Blekinge

 

 

  5 101   

6,8

   25 200   

4,7

Skåne

 

 

107 796   

1,7

 383 153   

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 

 

44 953   

2,1

 154 511   

1,7

Västra Götalands

 

 

60 077   

2,0

 268 059   

9,7

Värmlands

 

 

15 274   

1,5

   48 090   

1,3

Örebro

 

 

11 370   

4,2

   51 245   

2,9

Västmanlands

 

 

19 645   

7,7

   61 409   

6,3

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 

 

  2 406   

0,5

     8 114   

1,5

Gävleborgs

 

 

  1 367   

8,4

     6 153   

6,4

Västernorrlands

 

 

  1 537   

11,9

     4 466   

10,8

Jämtlands

 

 

..

..

..

..

Västerbottens

 

 

  3 481   

3,7

   11 524   

3,2

Norrbottens

 

 

  2 750   

0,7

   11 895   

2,4

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 

 

91 369   

1,6

 311 467   

1,4

Götalands mellanbygder

 

 

80 389   

2,0

 296 130   

1,4

Götalands norra slättbygder

 

 

69 897   

1,9

 313 155   

8,3

Svealands slättbygder

 

 

66 496   

2,9

 224 950   

2,1

Götalands skogsbygder

 

 

43 498   

1,8

 146 942   

1,4

Mellersta Sveriges skogsb.

 

 

  7 812   

5,9

   30 711   

4,0

Nedre Norrland

 

 

  4 658   

5,6

   16 506   

6,8

Övre Norrland

 

 

  6 294   

2,3

   23 503   

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

88 156   

1,6

 278 225   

1,5

2,1 - 5,0

 

 

  1 646   

6,5

     3 103   

6,1

5,1 - 10,0

 

 

  7 158   

2,1

   17 485   

4,4

10,1 - 20,0

 

 

  6 058   

11,7

   15 132   

8,0

20,1 - 30,0

 

 

  5 708   

8,6

   17 298   

5,9

30,1 - 50,0

 

 

20 406   

4,8

   62 051   

4,5

50,1 - 100,0

 

 

61 027   

2,9

 177 902   

1,9

100,1 -

 

 

180 253   

1,2

 792 167   

3,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 

 

86 778   

1,6

 270 142   

1,5

2,1 - 5,0

 

 

     391   

9,5

     3 614   

2,7

5,1 - 10,0

 

 

  9 672   

2,6

   24 724   

4,1

10,1 - 20,0

 

 

  4 430   

15,7

   10 976   

10,7

20,1 - 30,0

 

 

  5 605   

9,0

   17 132   

5,9

30,1 - 50,0

 

 

20 287   

4,8

   62 526   

4,5

50,1 - 100,0

 

 

56 416   

2,9

 161 398   

2,0

100,1 -

 

 

186 833   

1,2

 812 852   

3,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

370 412

0,8

1 363 364

2,0

2011

 

 

428 866

0,8

1 482 592

0,6

2010

 

 

427 002

-

1 519 874

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

 

 

426 772

-

1 519 221

-

2009

 

 

425 953

0,7

1 528 740

1,6

2005

 

 

537 800

-

1 811 216

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.