Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Antal höns och kycklingar i juni 2012

6. Number of fowls and chickens in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar av

 värpras avsedda

för äggproduktion1)

Slaktkycklingar

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

   78 633   

2,2

     2 190   

9,4

 41   

24,3

Uppsala

   47 714   

1,2

   37 287   

0,1

494   

28,2

Södermanlands

 271 594   

0,6

   35 304   

0,4

 893 902   

6,2

Östergötlands

1 427 362   

0,1

 188 868   

0,1

 280 305   

11,2

Jönköpings

   77 331   

3,7

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 110 125   

1,9

   25 878   

1,9

 363 645   

8,1

Kalmar

 732 434   

0,1

 134 046   

0,2

1 523 858   

4,6

Gotlands

 234 582   

0,4

   75 564   

0,1

..

..

Blekinge

   83 295   

0,8

   32 875   

1,5

1 015 914   

5,1

Skåne

1 352 572   

0,2

 231 208   

0,1

1 039 967   

5,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 623 583   

0,2

 141 609   

0,0

 314 300   

0,0

Västra Götalands

 853 230   

0,3

 506 324   

0,2

 971 662   

4,6

Värmlands

   20 644   

5,7

     1 269   

11,1

..

..

Örebro

 213 170   

0,5

 126 079   

0,1

   67 537   

0,0

Västmanlands

 252 805   

22,6

..

..

     1 548   

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

   44 138   

1,5

..

..

 10   

30,1

Gävleborgs

   78 044   

1,5

..

..

     1 330   

3,0

Västernorrlands

   84 232   

0,7

..

..

..

..

Jämtlands

   22 806   

2,3

..

..

  -     

-

Västerbottens

 105 443   

1,5

   10 422   

2,1

..

..

Norrbottens

   21 587   

2,4

..

..

  -     

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 286 904   

0,2

 157 193   

0,0

1 067 840   

4,4

Götalands mellanbygder

1 304 941   

0,2

 394 646   

0,1

2 153 997   

3,6

Götalands norra slättbygder

1 771 528   

0,1

 606 782   

0,1

1 067 471   

4,7

Svealands slättbygder

 747 889   

7,6

   75 969   

0,4

 963 496   

5,8

Götalands skogsbygder

1 070 303   

0,4

 141 821   

0,9

1 040 963   

4,0

Mellersta Sveriges skogsb.

 282 837   

0,7

 163 395   

0,4

 180 812   

10,8

Nedre Norrland

 143 738   

1,0

..

..

..

..

Övre Norrland

 127 185   

1,3

   10 522   

2,2

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

3 349 863   

0,0

1 107 937   

0,0

1 947 137   

3,9

2,1 - 5,0

 109 281   

2,4

   11 109   

11,5

   93 749   

0,1

5,1 - 10,0

   80 935   

4,8

   10 667   

4,7

..

..

10,1 - 20,0

 184 547   

1,4

..

..

 178 948   

0,1

20,1 - 30,0

   98 135   

2,1

   13 069   

3,1

     5 990   

0,1

30,1 - 50,0

 294 774   

0,7

   72 036   

0,2

 204 494   

0,0

50,1 - 100,0

 297 956   

0,9

   79 418   

0,4

 811 007   

4,6

100,1 -

2 319 833   

2,5

 255 329   

0,1

3 232 961   

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

3 257 640   

0,0

1 049 119   

0,0

1 946 979   

3,9

2,1 - 5,0

 101 831   

1,4

     9 977   

11,8

..

..

5,1 - 10,0

   84 518   

5,1

   10 942   

4,5

   94 111   

0,3

10,1 - 20,0

 261 496   

0,9

   60 329   

1,1

 105 446   

0,1

20,1 - 30,0

   93 105   

2,6

   13 603   

3,5

   79 558   

0,0

30,1 - 50,0

 252 640   

0,7

   72 259   

0,4

 204 515   

0,0

50,1 - 100,0

 340 569   

0,9

   75 940   

0,2

 811 017   

4,6

100,1 -

2 343 526   

2,4

 258 879   

0,1

3 232 961   

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

3 735 325

0,9 

1 551 047

0,1

6 474 613

1,4

2011

6 376 041

0,5 

1 827 959

0,8 

6 494 441

1,2

2010

6 061 498

-

1 646 730

-

6 445 157

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

6 058 093

-

1 646 452

-

6 445 074

-

2009

5 260 612

0,7

1 897 990

1,0

5 262 269

0,7

2005

5 065 258

-

1 696 778

-

7 504 777

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.