Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Antal företag med nötkreatur i juni 2012

7. Number of holdings with cattle in June 2012

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 66

 248

 313

 348

 305

 388

Uppsala

 167

 325

 491

 572

 516

 608

Södermanlands

 148

 298

 445

 495

 454

 533

Östergötlands

 312

 649

 960

 1 021

 1 005

 1 111

Jönköpings

 489

 1 035

 1 522

 1 703

 1 618

 1 805

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 197

 677

 872

 983

 909

 1 049

Kalmar

 461

 703

 1 160

 1 281

 1 203

 1 363

Gotlands

 231

 228

 459

 519

 490

 548

Blekinge

 76

 408

 484

 517

 473

 552

Skåne

 447

 1 716

 2 160

 2 271

 2 209

 2 456

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 281

 565

 845

 924

 894

 993

Västra Götalands

 892

 2 022

 2 910

 3 309

 3 082

 3 538

Värmlands

 122

 479

 600

 676

 596

 740

Örebro

 89

 304

 392

 449

 428

 492

Västmanlands

 63

 205

 268

 301

 270

 330

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 105

 358

 461

 516

 474

 573

Gävleborgs

 164

 396

 559

 635

 558

 687

Västernorrlands

 129

 307

 434

 507

 437

 547

Jämtlands

 155

 235

 389

 440

 405

 476

Västerbottens

 262

 147

 408

 495

 472

 539

Norrbottens

 112

 70

 182

 220

 203

 233

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 263

 511

 774

 840

 809

 900

Götalands mellanbygder

 750

 1 192

 1 940

 2 109

 2 002

 2 242

Götalands norra slättbygder

 560

 900

 1 457

 1 671

 1 564

 1 790

Svealands slättbygder

 541

 1 313

 1 851

 2 123

 1 922

 2 290

Götalands skogsbygder

 1 734

 5 179

 6 901

 7 586

 7 198

 8 128

Mellersta Sveriges skogsb.

 284

 1 008

 1 289

 1 426

 1 314

 1 580

Nedre Norrland

 430

 972

 1 397

 1 583

 1 402

 1 721

Övre Norrland

 406

 300

 705

 844

 790

 910

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

 34

 424

 458

 461

 411

 543

2,1 - 5,0

6

 629

 635

 669

 574

 846

5,1 - 10,0

 25

 1 396

 1 421

 1 521

 1 352

 1 813

10,1 - 20,0

 154

 2 293

 2 446

 2 808

 2 534

 3 140

20,1 - 30,0

 281

 1 550

 1 831

 2 073

 1 929

 2 246

30,1 - 50,0

 801

 1 981

 2 779

 3 159

 2 954

 3 299

50,1 - 100,0

 1 779

 1 893

 3 663

 4 132

 3 937

 4 244

100,1 -

 1 888

 1 209

 3 081

 3 359

 3 310

 3 430

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

 34

 239

 273

 288

 260

 318

2,1 - 5,0

2

 149

 151

 163

 130

 216

5,1 - 10,0

 12

 986

 998

 1 042

 900

 1 332

10,1 - 20,0

 93

 1 993

 2 085

 2 359

 2 082

 2 723

20,1 - 30,0

 179

 1 578

 1 757

 2 046

 1 849

 2 246

30,1 - 50,0

 574

 2 234

 2 807

 3 152

 2 945

 3 358

50,1 - 100,0

 1 674

 2 381

 4 049

 4 601

 4 375

 4 742

100,1 -

 2 400

 1 815

 4 194

 4 531

 4 460

 4 626

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

4 968

11 375

16 314

18 182

17 001

19 561

2011

 5 260

11 809

17 041

19 107

17 721

20 503

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 (enligt tidigare LBR-def)

5 593

11 766

17 235

19 824

18 123

21 047

2009

6 020

11 922

17 908

20 330

18 965

21 733

2005

8 548

12 821

21 254

24 808

22 888

26 179


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.