Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2012

8. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2012

Område  Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

1-9

  10-24

25-49

  50-74

75-99

100-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

23

15

5

8

 66

Uppsala

4

28

58

38

12

27

 167

Södermanlands

..

..

54

39

18

22

 148

Östergötlands

..

..

104

73

47

59

 312

Jönköpings

6

80

181

102

60

60

 489

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

27

71

44

..

32

 197

Kalmar

..

35

135

99

57

133

 461

Gotlands

..

34

82

47

..

54

 231

Blekinge

..

16

34

9

..

7

 76

Skåne

6

43

128

88

43

139

 447

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

41

77

49

..

82

 281

Västra Götalands

24

144

304

184

93

143

 892

Värmlands

4

25

32

23

12

26

 122

Örebro

10

31

22

8

18

 89

Västmanlands

7

22

8

5

21

 63

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

6

26

30

18

6

19

 105

Gävleborgs

6

45

52

36

8

17

 164

Västernorrlands

3

30

47

17

13

19

 129

Jämtlands

5

36

51

38

10

15

 155

Västerbottens

6

58

86

58

26

28

 262

Norrbottens

3

24

34

23

12

16

 112

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

36

63

39

30

92

 263

Götalands mellanbygder

..

67

231

153

..

233

 750

Götalands norra slättbygder

15

58

180

124

67

116

 560

Svealands slättbygder

7

77

187

119

51

100

 541

Götalands skogsbygder

22

274

617

362

206

253

 1 734

Mellersta Sveriges skogsb.

..

57

89

57

..

54

 284

Nedre Norrland

16

102

141

88

32

51

 430

Övre Norrland

13

93

128

88

38

46

 406

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

8

14

3

5

4

 34

2,1– 5,0

..

..

3

6

5,1– 10,0

7

15

..

..

 25

10,1– 20,0

26

99

..

..

..

 154

20,1– 30,0

14

163

87

11

3

3

 281

30,1– 50,0

22

267

423

73

13

3

 801

50,1– 100,0

8

186

837

445

181

122

 1 779

100,1 –

..

26

248

..

..

807

 1 888

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

– 2,0

8

14

3

5

4

 34

2,1 – 5,0

..

..

2

5,1 – 10,0

..

5

..

.

..

 12

10,1 – 20,0

21

58

..

..

..

 93

20,1 – 30,0

17

119

39

..

..

 179

30,1 – 50,0

20

271

241

30

7

5

 574

50,1 – 100,0

14

264

927

310

94

65

 1 674

100,1–

5

39

404

682

403

867

 2 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2012

83

764

1 636

1 030

510

945

4 968

2011

116

863

1 798

1 102

474

907

5 260

2010

155

1 007

1 976

1 132

487

862

5 619

2010 enl tidigare LBR–def.

151

997

1 964

1 132

487

862

5 593

2009

161

1 143

2 161

1 200

513

842

6 020

2005

309

2 152

3 501

1 463

506

617

8 548


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.