Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2012

JO 20 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Antal företag med får i juni 2012

9. Number of holdings with sheep in June 2012

Medelfel i procent kursivt efter respektive uppgift

Standard errors in per cent

Område

Baggar och
tackor,
födda 2008
eller tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

 370   

11,5

 296   

12,6

 370   

11,5

Uppsala

 346   

10,5

 288   

10,6

 346   

10,5

Södermanlands

 344   

18,8

 298   

20,8

 344   

18,8

Östergötlands

 530   

7,6

 447   

7,8

 530   

7,6

Jönköpings

 573   

12,9

 522   

13,9

 573   

12,9

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

 376   

18,1

 334   

19,9

 376   

18,1

Kalmar

 545   

8,2

 452   

8,9

 545   

8,2

Gotlands

 453   

6,5

 437   

6,7

 453   

6,5

Blekinge

 254   

11,1

 218   

11,4

 254   

11,1

Skåne

      1 000   

8,1

 893   

8,9

      1 011   

8,1

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

 399   

10,3

 333   

10,6

 399   

10,3

Västra Götalands

      1 559   

5,5

      1 263   

6,6

      1 559   

5,5

Värmlands

 405   

17,2

 349   

19,4

 405   

17,2

Örebro

 369   

11,2

 323   

12,0

 369   

11,2

Västmanlands

 245   

14,1

 198   

15,1

 245   

14,1

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

 284   

12,2

 235   

13,3

 284   

12,2

Gävleborgs

 421   

16,5

 355   

19,0

 421   

16,5

Västernorrlands

 190   

15,1

 146   

16,4

 190   

15,1

Jämtlands

 167   

18,0

 140   

19,6

 167   

18,0

Västerbottens

 274   

14,0

 227   

15,3

 274   

14,0

Norrbottens

 145   

18,1

 100   

18,9

 145   

18,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

 406   

10,5

 349   

11,2

 407   

10,5

Götalands mellanbygder

      1 226   

6,7

      1 124   

7,0

      1 236   

6,7

Götalands norra slättbygder

 778   

10,1

 610   

11,7

 778   

10,1

Svealands slättbygder

      1 540   

5,5

      1 270   

6,5

      1 540   

5,5

Götalands skogsbygder

      3 039   

4,0

      2 633   

4,5

      3 039   

4,0

Mellersta Sveriges skogsb.

      1 033   

10,0

 866   

11,4

      1 033   

10,0

Nedre Norrland

 723   

7,2

 585   

8,2

 723   

7,2

Övre Norrland

 506   

9,2

 414   

10,3

 506   

9,2

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

      1 097   

7,8

      1 004   

8,2

      1 097   

7,8

2,1 - 5,0

      1 552   

5,9

      1 295   

6,4

      1 562   

5,8

5,1 - 10,0

      1 746   

5,2

      1 408   

5,7

      1 746   

5,2

10,1 - 20,0

      1 614   

6,8

      1 281   

7,8

      1 615   

6,8

20,1 - 30,0

 969   

10,3

 835   

11,5

 969   

10,3

30,1 - 50,0

 833   

6,4

 751   

6,6

 833   

6,4

50,1 - 100,0

 839   

8,7

 763   

9,2

 839   

8,7

100,1 -

 602   

11,4

 515   

12,6

 602   

11,4

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

 631   

7,7

 587   

7,8

 631   

7,7

2,1 - 5,0

 610   

10,4

 511   

11,3

 610   

10,4

5,1 - 10,0

      2 048   

4,9

      1 653   

5,4

      2 058   

4,8

10,1 - 20,0

      1 952   

6,0

      1 581   

6,8

      1 953   

6,0

20,1 - 30,0

      1 032   

9,7

 867   

11,0

      1 032   

9,7

30,1 - 50,0

      1 046   

8,0

 954   

8,5

      1 046   

8,0

50,1 - 100,0

      1 054   

7,3

 928   

7,8

      1 054   

7,3

100,1 -

 879   

8,3

 771   

8,9

 879   

8,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2012

9 252

1,9

7 853

2,4

9 263

1,9

2011

9 387

1,9

8 028

2,2

9 449

2,0

2010

8 628

-

7 367

-

8 657

-

2010 (enligt tidigare LBR-def)

7 695

-

6 788

-

7 993

-

2005

7 595

-

6 666

-

7 653

-


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.