Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 20 SM 1301

Husdjur i juni 2013
Preliminära uppgifter
Livestock in June 2013, preliminary results
pil.gifI korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Antalet nötkreatur ökar något

Det totala antalet nötkreatur var ca 1 505 800 djur i juni 2013. Det är en ökning med ca 5 500 djur sedan 2012. De grupper som ökat mest är tjurar och stutar som låg mycket lågt 2012 till följd av att många tjurar och stutar slaktades ut då handjursbidraget försvann i slutet av 2011. Antalet kor är ungefär detsamma som 2012 medan antalet kvigor ökat något. Däremot har antalet kalvar minskat med ca 13 600 djur, eller nästan 3 %.

En ökning av antalet svin

Antalet svin beräknas efter flera år av minskande antal nu öka med drygt 34 000 djur sedan 2012 vilket gör antalet till knappt 1 400 000 st. Detta är 2,5 % mer än 2012. Förändringen är större bland avelsdjur och smågrisar än bland slaktsvin.

Antalet får minskar

Antalet får beräknas ha minskat till ca 585 300 i juni 2013, vilket är 4,1 % färre än år 2012. Detta är en fortsatt nedgång efter den uppgång i som fanns under flera år fram till 2011.