Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Antal nötkreatur i juni 2010, 2011, 2012 och 2013

1. Number of cattle in June 2010, 2011, 2012 and 2013

Djurslag/type of animal

2010

2011

2012

20131

 

 

 

 

 

Mjölkkor

348 095

346 495

347 969

346 363

Dairy cows

 

 

 

 

Kor för uppfödning av kalvar

197 053

195 653

192 501

193 080

Other cows

 

 

 

 

Summa kor

545 148

542 148

540 470

539 443

Total cows

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvigor 2 år eller äldre

94 088

93 799

90 311

88 711

Heifers 2 years or older

 

 

 

 

Kvigor mellan 1 och 2 år

277 432

222 680

221 949

227 675

Heifers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Tjurar och stutar 2 år eller äldre

30 741

23 319

19 837

29 184

Bulls and steers 2 years or older

 

 

 

 

Tjurar och stutar mellan 1 och 2 år

160 305

155 105

146 465

153 167

Bulls and steers between 1 and 2 years

 

 

 

 

Summa kvigor, tjurar och stutar

512 566

494 903

478 562

498 737

Total heifers, bulls and steers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, kvigkalvar

238 629

237 939

242 569

237 470

Calves under 1 year, female

 

 

 

 

Kalvar under 1 år, tjur- och stutkalvar

240 315

236 856

238 692

230 184

Calves under 1 year, male

 

 

 

 

Summa kalvar under 1 år

478 944

474 795

481 261

467 654

Total calves under 1 year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa nötkreatur

1 536 658

1 511 846

1 500 293

1 505 834

Total cattle

 

 

 

 


1Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2014.