Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Antal svin i juni 2010, 2011, 2012 och 2013

2. Number of pigs in June 2010, 2011, 2012 and 2013

Djurslag/type of animal

2010

2011

2012

20131

 

 

 

 

 

Galtar för avel, 50 kg eller mer

2 327

1 873

1 539

2 137

Boars, 50 kg or more

 

 

 

 

Suggor för avel, 50 kg eller mer

153 635

150 955

140 055

147 586

Breeding sows, 50 kg or more

 

 

 

 

Slaktsvin m.m. 20 kg eller mer

936 910

900 897

851 358

850 605

Pigs for fattening, 20 kg or more

 

 

 

 

Smågrisar under 20 kg

427 002

428 866

370 412

397 276

Piglets under 20 kg

 

 

 

 

Summa svin

1 519 874

1 482 592

1 363 364

1 397 604

Total pigs

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren 2014.