Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Antal får i juni 2010, 2011, 2012 och 2013

3. Number of sheep in June 2010, 2011, 2012 and 2013

Djurslag/type of animal

2010

2011

2012

20131

 

 

 

 

 

Baggar och tackor

273 126

296 712

296 685

288 330

Ewes and rams

 

 

 

 

Lamm

291 796

325 999

313 849

297 015

Lambs

 

 

 

 

Summa får

564 922

622 711

610 534

585 345

Total sheep

 

 

 

 


1 Uppgifterna för 2013 är preliminära och kan komma att revideras till de definitiva uppgifterna som publiceras under våren