Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1a. Antal nötkreatur i juni 2013

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2013

2a. Antal får i juni 2013

2b. Antal företag med får i juni 2013

3a. Antal svin i juni 2013

3b. Antal företag med svin i juni 2013

4a. Antal höns, kycklingar och kalkoner i juni 2013

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2013

5a. Antal mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2013

5b. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2013

6a. Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2013

6b. Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2013

7a. Antal suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2013

7b. Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2013

8a. Antal slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2013

8b. Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2013

9a. Antal höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2013

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2013

10. Antal hästar och antal företag med hästar i juni 2013

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

Provisional figure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.