Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med mjölkkor efter besättningsstorlek i juni 2013

5b. Number of holdings with dairy cows by size of herd in June 2013

Område                          Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal mjölkkor

 

 

 

1-24

25-49

50-74

75-99

100-199

200-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

22

15

4

6

1

60

 

Uppsala

35

52

34

16

25

3

165

 

Södermanlands

11

38

44

17

16

7

133

 

Östergötlands

27

93

69

40

49

16

294

 

Jönköpings

70

160

95

60

54

15

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

34

52

45

27

27

5

190

 

Kalmar

37

122

95

48

92

44

438

 

Gotlands

32

75

40

16

45

11

219

 

Blekinge

16

27

14

6

4

4

71

 

Skåne

53

111

76

36

102

41

419

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

38

65

49

28

57

28

265

 

Västra Götalands

144

281

167

87

111

38

828

 

Värmlands

29

25

23

..

25

..

114

 

Örebro

10

28

23

8

14

4

87

 

Västmanlands

5

13

7

4

16

3

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

30

26

15

6

17

3

97

 

Gävleborgs

46

51

37

8

11

5

158

 

Västernorrlands

34

40

17

12

18

3

124

 

Jämtlands

38

47

41

7

17

-

150

 

Västerbottens

58

79

56

30

22

5

250

 

Norrbottens

26

29

20

12

14

3

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

33

55

44

19

61

33

245

 

Götalands mellanbygder

65

202

142

59

168

69

705

 

Götalands norra slättbygder

65

164

108

60

89

34

520

 

Svealands slättbygder

77

147

122

51

84

17

498

 

Götalands skogsbygder

279

538

343

201

213

61

1 635

 

Mellersta Sveriges skogsb-

57

86

54

22

40

10

269

 

Nedre Norrland

113

127

88

28

49

9

414

 

Övre Norrland

96

117

81

42

38

8

382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker- hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2-0

..

..

-

..

..

..

16

 

2-1- 5-0

..

-

-

-

..

-

4

 

5-1- 10-0

20

..

-

-

-

..

24

 

10-1- 20-0

113

21

3

..

-

-

138

 

20-1- 30-0

166

71

10

3

..

..

253

 

30-1- 50-0

254

373

74

12

..

..

720

 

50-1- 100-0

195

724

406

170

117

8

1 620

 

100-1 -

30

238

489

294

616

226

1 893

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark- hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2-0

..

..

-

..

..

..

15

 

2-1 - 5-0

..

-

-

-

-

-

1

 

5-1 - 10-0

8

..

-

-

-

-

9

 

10-1 - 20-0

73

8

..

-

..

-

83

 

20-1 - 30-0

126

29

4

..

..

..

162

 

30-1 - 50-0

268

197

30

6

..

..

505

 

50-1 - 100-0

259

818

288

94

62

7

1 528

 

100-1-

46

376

659

379

674

231

2 365

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

785

1 436

982

482

742

241

4 668

 

2010

1 162

1976

1 132

487

687

175

5 619

 

2010 enl tidigare LBR-def.

1 148

1 964

1 132

487

687

175

5 593

 

2007

1 724

2 814

1 313

509

615

121

7 096

 

2005

2 461

3 501

1 463

506

519

98

8 548

 

2003

3 161

4 101

1 462

492

436

68

9 720

 

1999

6 287

5 485

1 458

..

..

..

13 963

 


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.