Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Antal tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2013

6a. Number of ewes and rams by size of herd in June 2013

Område                         Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

580

2 164

2 395

5 557

10 696

Uppsala

626

2 395

2 428

5 232

10 681

Södermanlands

580

2 211

2 070

7 569

12 430

Östergötlands

525

3 782

3 830

14 956

23 093

Jönköpings

956

3 399

3 092

5 879

13 326

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

554

2 325

2 099

4 413

9 391

Kalmar

573

3 379

3 923

11 354

19 229

Gotlands

229

1 358

3 146

27 536

32 269

Blekinge

290

1 486

2 054

4 739

8 569

Skåne

1 449

4 764

5 742

17 114

29 069

 

 

 

 

 

 

Hallands

834

2 549

2 139

7 152

12 674

Västra Götalands

2 738

9 020

7 936

20 153

39 847

Värmlands

739

2 341

2 258

3 764

9 102

Örebro

450

1 726

2 203

7 011

11 390

Västmanlands

235

921

1 259

3 191

5 606

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

515

2 108

1 824

4 103

8 550

Gävleborgs

466

2 173

2 210

4 214

9 063

Västernorrlands

460

1 383

1 298

1 623

4 764

Jämtlands

359

1 322

1 234

3 362

6 277

Västerbottens

440

1 439

1 065

2 810

5 754

Norrbottens

278

737

939

1 786

3 740

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

643

2 082

2 580

6 960

12 265

Götalands mellanbygder

1 081

4 816

8 243

42 568

56 708

Götalands norra slättbygder

1 170

4 755

4 029

13 403

23 357

Svealands slättbygder

2 325

8 743

9 742

26 936

47 746

Götalands skogsbygder

4 990

19 062

18 219

46 896

89 167

Mellersta Sveriges skogsb.

1 525

5 870

4 949

11 495

23 839

Nedre Norrland

1 263

4 893

4 953

9 724

20 833

Övre Norrland

879

2 761

2 429

5 536

11 605

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

1 121

8 345

7 337

7 881

24 684

2,1- 5,0

3 560

10 222

5 523

3 411

22 716

5,1- 10,0

3 385

12 001

10 789

8 038

34 213

10,1- 20,0

2 221

9 718

12 296

20 568

44 803

20,1- 30,0

1 038

3 276

5 711

19 312

29 337

30,1- 50,0

835

3 537

5 564

31 565

41 501

50,1- 100,0

919

3 329

4 280

43 168

51 696

100,1 -

797

2 554

3 644

29 575

36 570

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

188

3 334

3 865

4 432

11 819

2,1 - 5,0

1 795

5 015

2 204

884

9 898

5,1 - 10,0

4 679

14 954

8 593

3 506

31 732

10,1 - 20,0

2 837

13 211

15 437

11 095

42 580

20,1 - 30,0

1 180

4 582

7 087

15 539

28 388

30,1 - 50,0

1 137

4 118

7 391

29 855

42 501

50,1 - 100,0

991

4 360

5 823

42 680

53 854

100,1-

1 069

3 408

4 744

55 527

64 748

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2013

13 876

52 982

55 144

163 518

285 520

2010

14 130

50 239

51 433

157 324

273 126

2010 enl tidigare LBR-def.

13 257

44 392

47 347

156 570

261 566

2007

13 882

45 446

45 199

137 159

241 686

2005

11 833

45 536

45 774

118 866

222 009

2003

11 419

45 885

46 246

106 913

210 463

1999

14 186

48 083

45 196

86 179

193 644


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.