Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med tackor och baggar efter besättningsstorlek i juni 2013

6b. Number of holdings with ewes and rams by size of herd in June 2013

Område                         Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal tackor och baggar

 

 

 

1-9

10-24

25-49

50-

Summa

 

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

102

138

70

49

359

Uppsala

110

147

72

53

382

Södermanlands

102

138

61

57

358

Östergötlands

100

228

114

130

572

Jönköpings

171

209

89

60

529

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

95

146

61

44

346

Kalmar

96

205

114

100

515

Gotlands

37

82

91

188

398

Blekinge

50

92

62

50

254

Skåne

276

306

160

123

865

 

 

 

 

 

 

Hallands

149

160

67

49

425

Västra Götalands

488

591

239

194

1 512

Värmlands

129

159

65

38

391

Örebro

82

107

64

54

307

Västmanlands

41

56

36

23

156

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

86

139

55

35

315

Gävleborgs

79

137

64

41

321

Västernorrlands

81

89

38

16

224

Jämtlands

69

86

35

24

214

Västerbottens

81

93

33

25

232

Norrbottens

48

46

29

19

142

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

131

130

76

52

389

Götalands mellanbygder

190

297

236

313

1 036

Götalands norra slättbygder

218

298

119

121

756

Svealands slättbygder

413

549

283

222

1 467

Götalands skogsbygder

872

1 208

538

421

3 039

Mellersta Sveriges skogsb.

268

380

147

104

899

Nedre Norrland

223

315

145

89

772

Övre Norrland

157

177

75

50

459

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

177

505

222

74

978

2,1- 5,0

630

683

166

34

1 513

5,1- 10,0

603

776

327

107

1 813

10,1- 20,0

405

602

360

254

1 621

20,1- 30,0

186

205

159

208

758

30,1- 50,0

157

224

156

251

788

50,1- 100,0

172

206

124

276

778

100,1 -

142

153

105

168

568

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

29

190

115

39

373

2,1 - 5,0

319

338

69

12

738

5,1 - 10,0

818

992

266

45

2 121

10,1 - 20,0

508

816

457

157

1 938

20,1 - 30,0

214

279

199

195

887

30,1 - 50,0

206

262

208

282

958

50,1 - 100,0

185

271

167

333

956

100,1-

193

206

138

309

846

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2013

2 472

3 354

1 619

1 372

8 817

2010

2 571

3 234

1 507

1 316

8 628

2010 enl tidigare LBR-def.

2 423

2 855

1 385

1 302

7 965

2007

2 536

2 920

1 323

1 205

7 984

2005

2 272

2 911

1 336

1 076

7 595

2003

2 284

2 963

1 362

999

7 608

1999

2 916

3 119

1 325

849

8 209


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.