Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med suggor och galtar efter besättningsstorlek i juni 2013

7b. Number of holdings with sows and boars by size of herd in June 2013

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal suggor och galtar

 

 

 

1-49

50-99

100-199

200-499

500-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

9

..

..

..

-

13

Uppsala

16

..

4

5

..

30

Södermanlands

10

..

5

6

..

25

Östergötlands

12

..

..

10

6

32

Jönköpings

11

..

3

..

..

19

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

17

..

-

..

..

22

Kalmar

13

6

7

11

3

40

Gotlands

8

5

..

..

5

23

Blekinge

10

-

..

..

-

14

Skåne

106

27

42

33

32

240

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

44

20

19

15

6

104

Västra Götalands

46

8

27

22

13

116

Värmlands

5

..

..

..

3

13

Örebro

9

..

4

..

3

19

Västmanlands

5

..

..

4

..

17

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9

..

-

..

..

13

Gävleborgs

10

-

-

-

-

10

Västernorrlands

..

-

-

..

-

7

Jämtlands

6

-

-

-

-

6

Västerbottens

17

..

-

..

-

22

Norrbottens

..

-

3

..

-

5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

64

26

43

29

22

184

Götalands mellanbygder

55

22

18

25

17

137

Götalands norra slättbygder

24

8

24

27

16

99

Svealands slättbygder

46

11

15

17

13

102

Götalands skogsbygder

116

16

18

18

12

180

Mellersta Sveriges skogsb

21

..

5

3

..

32

Nedre Norrland

23

..

-

..

-

27

Övre Norrland

20

..

..

4

-

29

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

27

4

11

26

26

94

2,1 - 5,0

26

..

..

..

-

31

5,1 - 10,0

52

..

..

-

..

56

10,1 - 20,0

77

4

-

-

-

81

20,1 - 30,0

35

7

..

..

-

50

30,1 - 50,0

62

12

13

3

4

94

50,1 - 100,0

59

26

25

25

8

143

100,1-

31

31

69

68

42

241

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

14

4

11

25

26

80

2,1 - 5,0

..

-

-

..

-

14

5,1 - 10,0

..

3

..

..

..

64

10,1 - 20,0

78

3

-

-

-

81

20,1 - 30,0

34

6

..

..

-

45

30,1 - 50,0

62

13

14

..

..

95

50,1 - 100,0

68

23

26

24

7

148

100,1-

45

35

70

70

43

263

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2013

369

87

126

126

82

790

2010

521

138

171

136

74

1 040

2010 enl tidigare LBR-definition

504

138

171

136

74

1 023

2007

766

217

240

145

75

1 443

2005

1 041

259

261

146

74

1 781

2003

1 597

360

299

..

..

2 483

1999

3 036

547

328

..

..

4 119


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.