Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8b. Antal företag med slaktsvin efter besättningsstorlek i juni 2013

8b. Number of holdings with fattening pigs by size of herd in June 2013

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek, antal slaktsvin

 

 

 

1-99

100-249

250-499

500-749

750-1999

2000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12

-

-

..

3

..

19

Uppsala

15

..

5

4

3

-

29

Södermanlands

8

..

4

..

9

5

29

Östergötlands

9

..

..

5

21

11

51

Jönköpings

7

4

..

..

..

..

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

11

..

..

..

4

..

19

Kalmar

10

12

9

9

19

3

62

Gotlands

6

5

..

7

15

..

39

Blekinge

9

..

..

3

5

3

24

Skåne

86

29

32

29

68

31

275

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

47

9

22

19

31

9

137

Västra Götalands

45

9

22

17

69

24

186

Värmlands

5

-

4

3

11

3

26

Örebro

6

3

..

..

12

5

31

Västmanlands

2

-

4

..

13

5

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15

..

..

..

..

-

19

Gävleborgs

18

4

..

-

..

-

26

Västernorrlands

7

-

..

-

..

-

11

Jämtlands

..

-

..

-

-

-

9

Västerbottens

15

..

3

..

-

..

22

Norrbottens

4

..

-

..

..

..

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

60

22

37

28

65

23

235

Götalands mellanbygder

48

24

22

28

58

20

200

Götalands norra slättbygder

27

8

17

15

84

31

182

Svealands slättbygder

41

6

17

14

44

19

141

Götalands skogsbygder

91

19

18

20

26

11

185

Mellersta Sveriges skogsb

17

..

5

-

8

..

34

Nedre Norrland

40

..

5

..

6

-

56

Övre Norrland

20

3

3

..

..

..

32

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

19

6

10

10

37

25

107

2,1 - 5,0

35

..

-

-

..

-

37

5,1 - 10,0

38

-

3

..

..

-

44

10,1 - 20,0

72

..

4

-

..

-

81

20,1 - 30,0

39

10

6

..

..

-

61

30,1 - 50,0

50

17

19

7

4

4

101

50,1 - 100,0

55

..

30

30

44

..

185

100,1-

36

27

52

58

200

76

449

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

10

5

10

9

37

23

94

2,1 - 5,0

19

..

-

-

..

..

22

5,1 - 10,0

48

..

3

..

..

..

57

10,1 - 20,0

65

..

3

-

..

-

71

20,1 - 30,0

39

8

6

..

..

-

56

30,1 - 50,0

55

17

18

6

5

4

105

50,1 - 100,0

62

..

29

29

39

..

183

100,1-

46

33

55

61

206

76

477

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

 

2013

344

89

124

108

293

107

1 065

2010

500

147

206

136

314

107

1 410

2010 enl tidigare LBR-definition

493

145

206

136

314

107

1 401

2007

758

248

265

203

371

92

1 937

2005

984

284

335

212

395

96

2 306

2003

1 402

431

439

240

..

..

2 993

1999

2 872

707

566

302

..

..

4 909


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.