Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9b. Antal företag med höns exklusive kycklingar efter besättningsstorlek i juni 2013

9b. Number of holdings with hens (chickens not included) by size if herd in June 2013

Område
Storleksgrupp

Besättningsstorlek,
antal höns exklusive kycklingar

 

 

1-49

50-199

200-4999

5000-

Summa

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

163

12

3

4

182

Uppsala

158

10

4

5

177

Södermanlands

135

11

5

9

160

Östergötlands

148

17

4

56

225

Jönköpings

291

14

4

4

313

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

175

..

..

6

186

Kalmar

192

17

6

9

224

Gotlands

70

3

3

9

85

Blekinge

70

..

..

3

77

Skåne

502

25

13

31

571

 

 

 

 

 

 

Hallands

147

-

4

16

167

Västra Götalands

662

50

15

31

758

Värmlands

166

4

..

..

173

Örebro

119

13

4

8

144

Västmanlands

54

4

..

..

63

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

129

7

..

..

141

Gävleborgs

131

6

-

4

141

Västernorrlands

118

8

-

5

131

Jämtlands

89

5

..

..

96

Västerbottens

85

..

..

4

93

Norrbottens

38

..

-

..

41

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

207

7

10

32

256

Götalands mellanbygder

345

24

11

25

405

Götalands norra slättbygder

266

22

10

65

363

Svealands slättbygder

599

46

17

26

688

Götalands skogsbygder

1 363

75

22

39

1 499

Mellersta Sveriges skogsb

380

16

4

12

412

Nedre Norrland

338

21

..

..

370

Övre Norrland

144

3

..

..

155

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

293

16

8

54

371

2,1 - 5,0

778

22

3

12

815

5,1 - 10,0

937

34

5

6

982

10,1 - 20,0

742

44

12

7

805

20,1 - 30,0

311

29

7

7

354

30,1 - 50,0

269

31

12

15

327

50,1 - 100,0

212

29

18

26

285

100,1-

100

9

13

87

209

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

89

6

7

52

154

2,1 - 5,0

437

15

..

..

464

5,1 - 10,0

1 094

36

..

..

1 137

10,1 - 20,0

861

46

14

10

931

20,1 - 30,0

398

23

7

7

435

30,1 - 50,0

340

34

13

16

403

50,1 - 100,0

262

40

17

23

342

100,1-

161

14

15

92

282

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2013

3 642

214

78

214

4 148

2010

3 169

220

95

219

3 703

2010 enl tidigare LBR-definition

2 994

208

93

219

3 514

2007

3 674

236

122

213

4 245

2005

4 242

318

146

210

4 916

2003

4 745

317

156

204

5 422

1999

5 449

478

242

272

6 441


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.