Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

10. Antal hästar och antal företag med hästar i juni 2013

10. Number of horses and number of holdings with horses in June 2013

 

Antal hästar

Antal företag med hästar

Område
Storleksgrupp

Egna

Övriga1)

Summa

 

Egna

Övriga1)

Summa

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3 969

6 029

9 997

581

553

776

Uppsala

2 986

2 523

5 510

579

436

735

Södermanlands

2 082

2 580

4 662

441

342

584

Östergötlands

3 251

2 933

6 184

650

481

838

Jönköpings

3 533

2 110

5 643

803

492

984

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 496

1 333

3 829

517

314

637

Kalmar

3 048

1 877

4 925

580

395

732

Gotlands

1 552

767

2 319

282

160

324

Blekinge

1 149

878

2 027

233

186

334

Skåne

9 819

7 112

16 931

1 908

1 128

2 303

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 020

2 274

5 294

643

458

816

Västra Götalands

11 197

8 079

19 275

2 534

1 615

3 167

Värmlands

2 223

1 641

3 864

632

372

781

Örebro

1 930

1 852

3 782

435

324

562

Västmanlands

1 458

1 721

3 179

314

268

422

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 817

1 415

3 232

465

297

584

Gävleborgs

2 047

1 510

3 557

511

294

620

Västernorrlands

1 470

854

2 323

382

214

452

Jämtlands

1 137

661

1 798

284

160

340

Västerbottens

1 133

666

1 798

304

196

380

Norrbottens

756

480

1 236

182

108

224

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

4 554

4 129

8 683

915

634

1 141

Götalands mellanbygder

7 095

4 681

11 776

1 288

778

1 557

Götalands norra slättbygder

6 272

5 105

11 377

1 325

856

1 650

Svealands slättbygder

12 302

14 714

27 016

2 337

1 906

3 064

Götalands skogsbygder

20 002

12 512

32 514

4 348

2 777

5 441

Mellersta Sveriges skogsb.

5 039

4 030

9 069

1 321

868

1 669

Nedre Norrland

4 648

2 851

7 499

1 164

637

1 383

Övre Norrland

2 159

1 273

3 431

562

337

690

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4 177

3 310

7 487

830

608

1 033

2,1- 5,0

9 310

5 803

15 113

2 623

1 569

3 191

5,1- 10,0

14 329

9 512

23 841

3 438

2 171

4 201

10,1- 20,0

12 640

9 666

22 306

2 563

1 713

3 185

20,1- 30,0

5 962

4 573

10 534

1 015

709

1 298

30,1- 50,0

5 316

5 003

10 319

988

706

1 275

50,1- 100,0

5 391

5 740

11 131

1 024

739

1 356

100,1 -

4 946

5 687

10 633

779

578

1 056

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

374

195

569

96

48

116

 

2,1 - 5,0

4 719

2 557

7 276

1 454

820

1 752

 

5,1 - 10,0

15 589

10 392

25 980

4 038

2 584

4 957

 

10,1 - 20,0

14 639

11 450

26 089

3 077

2 069

3 800

 

20,1 - 30,0

7 272

5 280

12 551

1 260

892

1 601

 

30,1 - 50,0

6 632

5 909

12 541

1 125

810

1 456

 

50,1 - 100,0

6 147

6 590

12 737

1 180

842

1 551

 

100,1-

6 700

6 921

13 621

1 030

728

1 362

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket2)

 

 

 

 

 

 

2013

62 070

49 293

111 363

13 260

8 793

16 595

2010

68 250

48 776

117 026

14 536

8 906

17 509

2010 enl tidigare LBR-definition

63 970

45 229

109 199

13 732

8 298

16 514

2007

..

..

 109 981

..

..

18 232

2005

..

..

98 923

..

..

16 609

2003

..

..

95 499

..

..

16 310

1999

..

..

79 710

..

..

14 309


1) Med övriga avses hästar som inte ägs av jordbruksföretaget men som är installade eller befinner sig på bete på jordbruksföretaget vid räkningstillfället.