Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med nötkreatur i juni 2013

1b. Number of holdings with cattle in June 2013

Område
Storleksgrupp

Kor för mjölkproduktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa

kor

Kvigor, tjurar
 och stutar

Kalvar
under 1 år

Summa
nötkreatur

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

250

310

353

293

377

Uppsala

165

348

510

597

539

643

Södermanlands

133

304

434

490

433

519

Östergötlands

294

638

928

1 024

966

1 091

Jönköpings

454

1 025

1 475

1 666

1 580

1 765

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

190

673

858

973

878

1 027

Kalmar

438

682

1 112

1 257

1 147

1 311

Gotlands

219

219

438

499

469

519

Blekinge

71

393

464

502

444

532

Skåne

419

1 646

2 063

2 216

2 100

2 357

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

265

544

804

910

854

959

Västra Götalands

828

1 977

2 800

3 247

2 959

3 436

Värmlands

114

467

578

656

552

712

Örebro

87

302

388

458

403

488

Västmanlands

48

167

215

248

233

266

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

97

347

443

517

444

568

Gävleborgs

158

372

529

612

550

660

Västernorrlands

124

293

417

478

424

525

Jämtlands

150

235

383

437

396

470

Västerbottens

250

140

389

488

457

520

Norrbottens

104

70

174

196

185

217

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

245

495

737

829

789

874

Götalands mellanbygder

705

1 150

1 851

2 046

1 917

2 144

Götalands norra slättbygder

520

883

1 401

1 634

1 493

1 739

Svealands slättbygder

498

1 303

1 794

2 090

1 848

2 223

Götalands skogsbygder

1 635

5 047

6 660

7 459

6 902

7 891

Mellersta Sveriges skogsb.

269

980

1 243

1 418

1 228

1 541

Nedre Norrland

414

936

1 348

1 542

1 381

1 680

Övre Norrland

382

298

678

806

748

870

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, ha

 

 

 

 

 

 

- 2,0

16

340

356

391

315

450

2,1- 5,0

4

652

656

716

592

882

5,1- 10,0

24

1 289

1 313

1 487

1 247

1 706

10,1- 20,0

138

2 208

2 343

2 790

2 397

3 039

20,1- 30,0

253

1 506

1 759

1 994

1 809

2 138

30,1- 50,0

720

1 916

2 632

3 008

2 777

3 158

50,1- 100,0

1 620

1 919

3 523

4 006

3 802

4 097

100,1 -

1 893

1 262

3 130

3 432

3 367

3 492

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

15

156

171

204

159

222

 

2,1 - 5,0

..

..

160

178

145

234

 

5,1 - 10,0

..

..

957

1 067

854

1 309

 

10,1 - 20,0

83

1 884

1 966

2 350

1 952

2 612

 

20,1 - 30,0

162

1 518

1 680

1 966

1 731

2 135

 

30,1 - 50,0

505

2 158

2 660

3 008

2 759

3 201

 

50,1 - 100,0

1 528

2 371

3 888

4 432

4 189

4 556

 

100,1-

2 365

1 898

4 230

4 619

4 517

4 693

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

 

2013

4 668

11 092

15 712

17 824

16 306

18 962

2010

5 619

12 190

17 775

20 295

18 494

21 586

2010 enl tidigare LBR-definition

5 593

11 766

17 325

19 824

18 123

21 047

2007

7 096

12 494

19 549

22 501

20 780

23 878

2005

8 548

12 823

21 254

24 808

22 888

26 179

2003

9 720

12 681

22 365

26 457

24 883

27 905

1999

13 963

14 254

27 226

32 231

29 189

33 978


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.