Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal får i juni 2013

2a. Number of sheep in June 2013

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2012 eller
 tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

10 696

10 434

21 130

Uppsala

10 681

11 246

21 927

Södermanlands

12 430

12 627

25 057

Östergötlands

23 093

22 287

45 380

Jönköpings

13 326

14 465

27 791

 

 

 

 

Kronobergs

9 391

9 463

18 854

Kalmar

19 229

18 821

38 050

Gotlands

32 269

37 614

69 883

Blekinge

8 569

8 834

17 403

Skåne

29 069

31 613

60 682

 

 

 

 

Hallands

12 674

13 788

26 462

Västra Götalands

39 847

40 671

80 518

Värmlands

9 102

8 127

17 229

Örebro

11 390

12 080

23 470

Västmanlands

5 606

5 669

11 275

 

 

 

 

Dalarnas

8 550

7 759

16 309

Gävleborgs

9 063

8 307

17 370

Västernorrlands

4 764

3 563

8 327

Jämtlands

6 277

5 204

11 481

Västerbottens

5 754

5 124

10 878

Norrbottens

3 740

3 553

7 293

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12 265

13 804

26 069

Götalands mellanbygder

56 708

63 727

120 435

Götalands norra slättbygder

23 357

23 626

46 983

Svealands slättbygder

47 746

49 217

96 963

Götalands skogsbygder

89 167

91 170

180 337

Mellersta Sveriges skogsb.

23 839

21 915

45 754

Nedre Norrland

20 833

17 211

38 044

Övre Norrland

11 605

10 579

22 184

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

24 684

24 050

48 734

2,1- 5,0

22 716

23 689

46 405

5,1- 10,0

34 213

34 514

68 727

10,1- 20,0

44 803

45 943

90 746

20,1- 30,0

29 337

28 441

57 778

30,1- 50,0

41 501

42 919

84 420

50,1- 100,0

51 696

51 413

103 109

100,1 -

36 570

40 280

76 850

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

11 819

11 917

23 736

2,1 - 5,0

9 898

10 108

20 006

5,1 - 10,0

31 732

32 200

63 932

10,1 - 20,0

42 580

43 434

86 014

20,1 - 30,0

28 388

28 024

56 412

30,1 - 50,0

42 501

42 092

84 593

50,1 - 100,0

53 854

55 460

109 314

100,1-

64 748

68 014

132 762

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2013

285 520

291 249

576 769

2010

273 126

291 796

564 922

2010 enl tidigare LBR-definition

261 566

279 838

541 404

2007

241 686

267 235

508 921

2005

222 009

249 275

471 284

2003

210 463

237 845

448 308

1999

193 644

243 605

437 249


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.