Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med får i juni 2013

2b. Number of holdings with sheep in June 2013

Område
Storleksgrupp

Baggar och tackor,
födda 2012 eller
 tidigare

Lamm

Summa
får

Län

 

 

 

Stockholms

359

290

363

Uppsala

382

316

384

Södermanlands

358

307

358

Östergötlands

572

476

573

Jönköpings

529

466

533

 

 

 

 

Kronobergs

346

308

349

Kalmar

515

430

517

Gotlands

398

363

400

Blekinge

254

213

255

Skåne

865

765

872

 

 

 

 

Hallands

425

369

428

Västra Götalands

1 512

1 281

1 523

Värmlands

391

297

391

Örebro

307

259

310

Västmanlands

156

127

158

 

 

 

 

Dalarnas

315

246

317

Gävleborgs

321

266

322

Västernorrlands

224

172

225

Jämtlands

214

161

214

Västerbottens

232

187

234

Norrbottens

142

107

143

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

389

345

396

Götalands mellanbygder

1 036

918

1 040

Götalands norra slättbygder

756

634

760

Svealands slättbygder

1 467

1 210

1 475

Götalands skogsbygder

3 039

2 620

3 057

Mellersta Sveriges skogsb.

899

718

905

Nedre Norrland

772

603

774

Övre Norrland

459

358

462

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

- 2,0

978

837

982

2,1- 5,0

1 513

1 237

1 524

5,1- 10,0

1 813

1 500

1 823

10,1- 20,0

1 621

1 357

1 625

20,1- 30,0

758

629

763

30,1- 50,0

788

673

793

50,1- 100,0

778

689

784

100,1 -

568

484

575

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

- 2,0

373

330

375

2,1 - 5,0

738

589

743

5,1 - 10,0

2 121

1 749

2 138

10,1 - 20,0

1 938

1 604

1 943

20,1 - 30,0

887

743

888

30,1 - 50,0

958

824

962

50,1 - 100,0

956

840

967

100,1-

846

727

853

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

2013

8 817

7 406

8 869

2010

8 628

7 364

8 657

2010 enl tidigare LBR-definition

7 965

6 788

7 993

2007

7 984

6 918

8 014

2005

7 595

6 666

7 653

2003

7 608

6 736

7 639

1999

8 209

7 636

8 247


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.