Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med svin i juni 2013

3b. Number of holdings with pigs in June 2013

Område
Storleksgrupp

Galtar för
avel, 50 kg
och däröver

Suggor för
avel, 50 kg
och däröver

Slaktsvin,
20 kg och
däröver

Smågrisar

Summa svin

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

7

13

19

9

26

Uppsala

21

30

29

27

39

Södermanlands

19

24

29

20

34

Östergötlands

26

32

51

34

61

Jönköpings

11

18

16

17

31

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

22

19

12

29

Kalmar

37

40

62

35

68

Gotlands

15

23

39

26

44

Blekinge

7

14

24

11

26

Skåne

185

237

275

198

331

 

 

 

 

 

 

Hallands

81

104

137

88

157

Västra Götalands

85

114

186

99

211

Värmlands

10

12

26

16

29

Örebro

13

19

31

13

37

Västmanlands

15

17

26

20

31

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9

13

19

7

26

Gävleborgs

6

10

26

7

30

Västernorrlands

4

7

11

9

16

Jämtlands

..

6

9

..

14

Västerbottens

15

21

22

13

31

Norrbottens

..

5

9

..

10

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

147

182

235

160

260

Götalands mellanbygder

102

137

200

129

233

Götalands norra slättbygder

80

97

182

104

198

Svealands slättbygder

74

100

141

95

171

Götalands skogsbygder

124

178

185

122

255

Mellersta Sveriges skogsb.

23

32

34

19

49

Nedre Norrland

18

27

56

21

71

Övre Norrland

20

28

32

18

44

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

74

90

107

70

132

2,1-5,0

20

30

37

18

56

5,1-10,0

35

55

44

26

84

10,1-20,0

45

80

81

54

118

20,1-30,0

31

50

61

36

76

30,1-50,0

58

92

101

69

130

50,1-100,0

111

143

185

124

211

100,1-

214

241

449

271

474

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

- 2,0

67

76

94

66

112

2,1 - 5,0

9

14

22

8

30

5,1 - 10,0

36

63

57

35

96

10,1 - 20,0

45

79

71

44

115

20,1 - 30,0

37

45

56

33

73

30,1 - 50,0

53

93

105

71

134

50,1 - 100,0

111

148

183

127

213

100,1-

230

263

477

284

508

 

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

 

2013

588

781

1 065

668

1 281

2010

723

1 031

1 410

913

1 695

2010 enl tidigare LBR-definition

714

1 014

1 401

906

1 674

2007

1 049

1 433

1 937

1 312

2 277

2005

1 259

1 767

2 306

1 644

2 794

2003

1 894

2 468

2 993

2 217

3 669

1999

2 480

4 111

4 909

3 660

6 014


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.