Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Husdjur i juni 2013

JO 20 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med höns, kycklingar och kalkoner i juni 2013

4b. Number of holdings with hens, chickens and turkeys in June 2013

Område
Storleksgrupp

Höns, 20 veckor
eller äldre

Kycklingar
av värpras
avsedda för
äggproduktion

Slaktkycklingar2)

Kalkoner

Län

 

 

 

 

Stockholms

182

23

..

..

Uppsala

177

32

10

5

Södermanlands

160

21

14

3

Östergötlands

225

23

12

6

Jönköpings

313

37

5

11

 

 

 

 

 

Kronobergs

186

29

7

6

Kalmar

224

35

11

3

Gotlands

85

21

6

5

Blekinge

77

16

17

-

Skåne

571

75

53

20

 

 

 

 

 

Hallands

167

24

15

5

Västra Götalands

758

117

38

18

Värmlands

173

37

6

7

Örebro

144

21

7

9

Västmanlands

63

8

..

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

141

21

5

5

Gävleborgs

141

19

5

5

Västernorrlands

131

18

..

..

Jämtlands

96

20

..

..

Västerbottens

93

25

8

7

Norrbottens

41

7

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

256

31

35

11

Götalands mellanbygder

405

76

43

13

Götalands norra slättbygder

363

61

21

7

Svealands slättbygder

688

97

39

19

Götalands skogsbygder

1 499

197

58

40

Mellersta Sveriges skogsb.

412

69

22

14

Nedre Norrland

370

63

15

13

Övre Norrland

155

35

9

9

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2,0

371

75

38

9

2,1-5,0

815

133

37

28

5,1-10,0

982

164

32

31

10,1-20,0

805

121

33

19

20,1-30,0

354

40

15

8

30,1-50,0

327

44

19

10

50,1-100,0

285

35

22

11

100,1-

209

17

46

10

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

- 2,0

154

36

22

4

2,1 - 5,0

464

87

22

19

5,1 - 10,0

1 137

176

50

37

10,1 - 20,0

931

154

34

20

20,1 - 30,0

435

52

18

9

30,1 - 50,0

403

56

23

10

50,1 - 100,0

342

41

22

14

100,1-

282

27

51

13

 

 

 

 

 

Hela riket1)

 

 

 

 

2013

4 148

629

242

126

2010

3 703

487

181

102

2010 enl tidigare LBR-definition

3

461

176

99

2007

4 245

496

212

130

2005

4 916

634

234

338

2003

5 422

672

238

..

1999

6 441

829

87

..


1) Se avsnittet Fakta om statistiken för jämförbarhet mellan åren.
2) Uppgifterna avser antalet djur den 5 juni och tar inte hänsyn till att vissa tillfällig kan ha tomt i stallarna.