Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2013

1a. Number of fully converted organic cattle in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Län

Stockholms

856

26 %

944

30 %

1 800

28 %

Uppsala

3 280

32 %

1 587

32 %

4 867

32 %

Södermanlands

1 962

20 %

3 479

52 %

5 441

33 %

Östergötlands

4 107

17 %

7 295

49 %

11 402

29 %

Jönköpings

4 250

15 %

4 030

26 %

8 280

18 %

 

 

 

 

Kronobergs

1 126

9 %

2 048

22 %

3 174

15 %

Kalmar

1 934

5 %

3 309

26 %

5 243

10 %

Gotlands

1 376

8 %

1 505

32 %

2 881

14 %

Blekinge

412

9 %

455

9 %

867

9 %

Skåne

3 287

9 %

4 609

13 %

7 896

11 %

 

 

 

 

Hallands

1 484

6 %

1 548

19 %

3 032

9 %

Västra Götalands

13 115

23 %

14 664

48 %

27 779

31 %

Värmlands

1 768

23 %

5 106

60 %

6 874

42 %

Örebro

2 116

33 %

2 243

45 %

4 359

38 %

Västmanlands

1 238

29 %

1 127

44 %

2 365

35 %

 

 

 

 

Dalarnas

1 050

17 %

2 739

49 %

3 789

32 %

Gävleborgs

1 603

18 %

2 438

40 %

4 041

27 %

Västernorrlands

444

6 %

2 293

51 %

2 737

23 %

Jämtlands

1 111

15 %

2 274

55 %

3 385

29 %

Västerbottens

1 270

9 %

564

36 %

1 834

12 %

Norrbottens

404

6 %

358

41 %

762

10 %

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

830

3 %

1 371

14 %

2 201

6 %

Götalands mellanbygder

5 099

8 %

4 255

17 %

9 354

10 %

Götalands norra slättbygder

10 722

25 %

10 015

52 %

20 737

34 %

Svealands slättbygder

9 201

26 %

10 892

46 %

20 093

34 %

Götalands skogsbygder

12 705

11 %

21 660

28 %

34 365

18 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 682

26 %

7 951

52 %

12 633

38 %

Nedre Norrland

3 178

14 %

6 935

47 %

10 113

26 %

Övre Norrland

1 776

8 %

1 536

39 %

3 312

13 %

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2

-

0 %

102

4 %

102

3 %

2,1- 5,0

-

0 %

135

5 %

135

4 %

5,1- 10,0

-

0 %

500

7 %

500

7 %

10,1- 20,0

..

..

2 669

14 %

2 684

13 %

20,1- 30,0

167

3 %

3 955

22 %

4 122

17 %

30,1- 50,0

821

3 %

7 440

23 %

8 261

15 %

50,1- 100,0

6 147

7 %

18 159

37 %

24 306

18 %

100,1-

41 043

18 %

31 655

55 %

72 698

26 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2

-

0 %

-

0 %

-

0 %

2,1- 5,0

-

0 %

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

0 %

110

3 %

110

3 %

10,1- 20,0

-

0 %

1 010

9 %

1 010

8 %

20,1- 30,0

44

1 %

2 072

16 %

2 116

13 %

30,1- 50,0

420

3 %

5 731

20 %

6 151

15 %

50,1- 100,0

4 062

6 %

15 028

30 %

19 090

16 %

100,1-

43 667

17 %

40 661

50 %

84 328

25 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

48 193

14 %

64 615

34 %

112 808

21 %

2012

47 843

14 %

58 972

31 %

106 815

20 %

2011

44 727

13 %

51 720

26 %

96 447

18 %

2010

36 435

10 %

42 644

22 %

79 079

15 %

2009

32 519

9 %

37 609

20 %

70 128

13 %