Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. forts. Antal och andel omställda ekologiska nötkreatur i juni 2013

1a. continued. Number of fully converted organic cattle in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

1 637

27 %

1 427

28 %

4 864

28 %

Uppsala

3 547

25 %

3 337

24 %

11 751

27 %

Södermanlands

3 837

25 %

4 582

30 %

13 860

30 %

Östergötlands

8 998

25 %

9 395

27 %

29 795

27 %

Jönköpings

6 033

14 %

6 661

17 %

20 974

17 %

Kronobergs

2 738

13 %

2 516

13 %

8 428

13 %

Kalmar

3 923

8 %

3 944

9 %

13 110

9 %

Gotlands

2 211

10 %

2 160

11 %

7 252

12 %

Blekinge

542

6 %

666

8 %

2 075

8 %

Skåne

6 245

9 %

6 086

9 %

20 227

10 %

Hallands

2 857

10 %

2 506

9 %

8 395

9 %

Västra Götalands

21 793

25 %

20 381

26 %

69 953

28 %

Värmlands

5 861

35 %

5 156

37 %

17 891

38 %

Örebro

3 422

29 %

3 247

29 %

11 028

32 %

Västmanlands

1 753

29 %

1 660

24 %

5 778

29 %

Dalarnas

2 469

24 %

2 767

28 %

9 025

28 %

Gävleborgs

2 960

22 %

3 031

24 %

10 032

24 %

Västernorrlands

1 955

20 %

1 967

24 %

6 659

22 %

Jämtlands

2 558

26 %

2 335

27 %

8 278

27 %

Västerbottens

1 341

11 %

1 243

10 %

4 418

11 %

Norrbottens

575

10 %

540

10 %

1 877

10 %

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

1 741

6 %

1 763

5 %

5 705

6 %

Götalands mellanbygder

7 035

8 %

6 626

8 %

23 015

9 %

Götalands norra slättbygder

14 636

25 %

14 734

26 %

50 107

28 %

Svealands slättbygder

16 268

29 %

15 323

28 %

51 684

30 %

Götalands skogsbygder

28 881

16 %

28 206

17 %

91 452

17 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

9 315

30 %

9 441

35 %

31 389

35 %

Nedre Norrland

7 050

22 %

7 218

24 %

24 381

24 %

Övre Norrland

2 329

12 %

2 296

12 %

7 937

12 %

Storleksgrupp åker, hektar

-2

62

2 %

96

3 %

260

2 %

2,1- 5,0

96

2 %

110

3 %

341

3 %

5,1- 10,0

457

6 %

431

6 %

1 388

6 %

10,1- 20,0

2 109

9 %

2 360

11 %

7 153

11 %

20,1- 30,0

3 139

13 %

3 671

16 %

10 932

15 %

30,1- 50,0

6 939

12 %

7 155

14 %

22 355

13 %

50,1- 100,0

19 637

15 %

20 019

17 %

63 962

16 %

100,1-

54 816

23 %

51 765

22 %

179 279

24 %

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

-

0 %

-

0 %

-

0 %

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

95

2 %

72

2 %

277

2 %

10,1- 20,0

941

6 %

935

7 %

2 886

7 %

20,1- 30,0

1 651

9 %

1 758

11 %

5 525

11 %

30,1- 50,0

4 650

11 %

5 350

14 %

16 151

13 %

50,1- 100,0

15 951

13 %

16 013

15 %

51 054

15 %

100,1-

63 964

22 %

61 477

21 %

209 769

23 %

Hela riket

2013

87 255

18 %

85 607

18 %

285 670

19 %

2012

78 480

16 %

82 591

17 %

267 886

18 %

2011

74 070

15 %

73 929

16 %

244 446

16 %

2010

63 512

12 %

61 402

13 %

203 993

13 %

2009

54 618

11 %

56 166

12 %

180 912

12 %