Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med omställda ekologiska nötkreatur i juni 2013

1b. Number of holdings with fully converted organic cattle in June 2013

Område

Kor för mjölk-produktion

Kor för uppfödning av kalvar

Summa kor

Kvigor, tjurar och stutar

Kalvar under 1 år

Summa nötkreatur

Län

Stockholms

14

38

52

63

54

63

Uppsala

39

60

98

105

102

107

Södermanlands

26

97

122

123

116

127

Östergötlands

36

207

241

238

236

254

Jönköpings

56

170

226

226

230

237

Kronobergs

16

90

106

105

104

108

Kalmar

22

109

131

135

130

137

Gotlands

17

45

62

62

62

66

Blekinge

6

28

34

32

35

37

Skåne

32

137

169

168

167

174

Hallands

18

62

79

84

80

87

Västra Götalands

139

546

683

707

691

732

Värmlands

22

153

174

174

165

182

Örebro

22

71

93

96

94

101

Västmanlands

12

42

54

58

56

61

Dalarnas

16

87

103

112

104

114

Gävleborgs

36

95

131

131

126

135

Västernorrlands

10

83

93

93

88

96

Jämtlands

21

74

95

92

88

97

Västerbottens

22

29

51

51

51

53

Norrbottens

7

13

20

20

19

21

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

8

36

44

46

43

46

Götalands mellanbygder

54

127

181

180

179

188

Götalands norra slättbygder

97

278

374

382

372

401

Svealands slättbygder

108

328

434

461

433

475

Götalands skogsbygder

171

875

1 044

1 061

1 054

1 102

Mellersta Sveriges skogsbygder

61

279

337

346

333

362

Nedre Norrland

57

254

311

307

294

320

Övre Norrland

33

59

92

92

90

95

Storleksgrupp åker, hektar

-2

-

4

4

4

4

4

2,1- 5,0

-

22

22

20

19

25

5,1- 10,0

-

87

87

90

81

96

10,1- 20,0

..

301

302

304

288

330

20,1- 30,0

7

304

311

310

303

332

30,1- 50,0

34

426

459

465

455

489

50,1- 100,0

149

618

765

798

770

820

100,1-

398

474

867

884

878

893

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

-

27

27

24

21

30

10,1- 20,0

-

170

170

181

161

192

20,1- 30,0

3

234

237

229

218

254

30,1- 50,0

19

424

442

442

435

474

50,1- 100,0

117

663

779

814

795

844

100,1-

450

717

1 161

1 184

1 167

1 194

Hela riket

2013

589

2 236

2 817

2 875

2 798

2 989

2012

605

2 078

2 676

2 717

2 656

2 838

2011

591

1 804

2 389

2 438

2 399

2 537

2010

534

1 489

2 015

2 086

2 041

2 144

2009

494

1 271

1 754

1 809

1 797

1 867