Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Antal och andel omställda ekologiska får i juni 2013

2a. Number of fully converted organic sheep in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Baggar och tackor födda 2012 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

3 007

28 %

3 069

29 %

6 076

29 %

Uppsala

1 434

13 %

1 786

16 %

3 220

15 %

Södermanlands

2 281

18 %

2 505

20 %

4 786

19 %

Östergötlands

7 758

34 %

7 383

33 %

15 141

33 %

Jönköpings

1 651

12 %

2 176

15 %

3 827

14 %

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 616

17 %

1 508

16 %

3 124

17 %

Kalmar

3 504

18 %

3 328

18 %

6 832

18 %

Gotlands

7 616

24 %

9 852

26 %

17 468

25 %

Blekinge

936

11 %

1 087

12 %

2 023

12 %

Skåne

3 079

11 %

3 500

11 %

6 579

11 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 622

21 %

3 352

24 %

5 974

23 %

Västra Götalands

8 726

22 %

9 489

23 %

18 215

23 %

Värmlands

1 806

20 %

1 840

23 %

3 646

21 %

Örebro

2 616

23 %

2 871

24 %

5 487

23 %

Västmanlands

1 010

18 %

1 237

22 %

2 247

20 %

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 273

15 %

1 538

20 %

2 811

17 %

Gävleborgs

2 078

23 %

1 674

20 %

3 752

22 %

Västernorrlands

1 076

23 %

854

24 %

1 930

23 %

Jämtlands

1 314

21 %

1 219

23 %

2 533

22 %

Västerbottens

905

16 %

961

19 %

1 866

17 %

Norrbottens

582

16 %

641

18 %

1 223

17 %

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

600

5 %

587

4 %

1 187

5 %

Götalands mellanbygder

11 142

20 %

13 149

21 %

24 291

20 %

Götalands norra slättbygder

7 354

31 %

7 693

33 %

15 047

32 %

Svealands slättbygder

10 227

21 %

11 452

23 %

21 679

22 %

Götalands skogsbygder

16 602

19 %

18 642

20 %

35 244

20 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

4 920

21 %

4 925

22 %

9 845

22 %

Nedre Norrland

4 534

22 %

3 807

22 %

8 341

22 %

Övre Norrland

1 511

13 %

1 615

15 %

3 126

14 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2

162

1 %

218

1 %

380

1 %

2,1- 5,0

524

2 %

591

2 %

1 115

2 %

5,1- 10,0

2 416

7 %

2 531

7 %

4 947

7 %

10,1- 20,0

6 302

14 %

6 955

15 %

13 257

15 %

20,1- 30,0

5 760

20 %

6 104

21 %

11 864

21 %

30,1- 50,0

9 800

24 %

9 784

23 %

19 584

23 %

50,1- 100,0

19 113

37 %

20 727

40 %

39 840

39 %

100,1-

12 813

35 %

14 960

37 %

27 773

36 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2

..

..

..

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

..

..

..

5,1- 10,0

1 049

3 %

1 139

4 %

2 188

3 %

10,1- 20,0

3 464

8 %

3 687

8 %

7 151

8 %

20,1- 30,0

4 498

16 %

4 580

16 %

9 078

16 %

30,1- 50,0

7 626

18 %

8 300

20 %

15 926

19 %

50,1- 100,0

17 934

33 %

19 745

36 %

37 679

34 %

100,1-

22 203

34 %

24 311

36 %

46 514

35 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

56 890

20 %

61 870

21 %

118 760

21 %

2012

53 110

18 %

60 160

19 %

113 270

19 %

2011

45 350

15 %

52 381

16 %

97 731

16 %

2010

39 795

15 %

47 761

16 %

87 556

15 %

2009

31 631

12 %

36 893

13 %

68 524

13 %