Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med omställda ekologiska får i juni 2013

2b. Number of holdings with fully converted organic sheep in June 2013

Område

Baggar och tackor, födda 2012 eller tidigare

Lamm

Summa får

Län

Stockholms

41

41

41

Uppsala

36

33

36

Södermanlands

46

45

46

Östergötlands

87

78

87

Jönköpings

37

36

37

 

 

 

Kronobergs

17

15

17

Kalmar

37

34

37

Gotlands

57

55

57

Blekinge

18

17

18

Skåne

40

37

40

 

 

 

Hallands

28

28

28

Västra Götalands

176

163

176

Värmlands

40

33

40

Örebro

31

30

32

Västmanlands

21

20

21

 

 

 

Dalarnas

27

25

27

Gävleborgs

38

35

38

Västernorrlands

23

20

23

Jämtlands

23

17

23

Västerbottens

17

15

17

Norrbottens

9

7

9

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

14

14

Götalands mellanbygder

91

85

91

Götalands norra slättbygder

111

107

111

Svealands slättbygder

172

165

172

Götalands skogsbygder

252

232

252

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

81

91

Nedre Norrland

90

76

90

Övre Norrland

29

24

29

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

-2

6

6

6

2,1- 5,0

23

22

23

5,1- 10,0

82

75

82

10,1- 20,0

175

160

176

20,1- 30,0

115

101

115

30,1- 50,0

138

127

138

50,1- 100,0

188

178

188

100,1-

122

115

122

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

-2

..

..

..

2,1- 5,0

..

..

..

5,1- 10,0

47

43

47

10,1- 20,0

129

119

130

20,1- 30,0

119

105

119

30,1- 50,0

135

125

135

50,1- 100,0

224

206

224

100,1-

191

182

191

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2013

849

784

850

2012

753

698

754

2011

668

614

668

2010

552

515

552

2009

452

425

452