Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2013

3a. Number of fully converted organic pigs in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för avel, 50 kg och däröver

Slaktsvin, 20kg och däröver

Län

Stockholms

-

-

-

-

..

..

Uppsala

..

..

196

6 %

1 707

21 %

Södermanlands

..

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

..

..

42

1 %

..

..

Gotlands

-

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

16

2 %

407

1 %

4 416

2 %

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

176

1 %

..

..

Västra Götalands

..

..

441

2 %

4 524

3 %

Värmlands

-

-

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

15

2 %

537

1 %

3 920

2 %

Götalands mellanbygder

..

..

26

0 %

734

0 %

Götalands norra slättbygder

..

..

..

..

3 573

2 %

Svealands slättbygder

14

4 %

572

2 %

3 791

3 %

Götalands skogsbygder

..

..

370

2 %

1 202

1 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

-2

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

..

..

-

-

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

..

47

2 %

..

..

30,1- 50,0

..

..

139

2 %

612

2 %

50,1- 100,0

..

..

54

0 %

1 021

1 %

100,1-

39

7 %

1 655

2 %

11 519

2 %

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

-2

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

..

..

-

-

10,1- 20,0

..

..

..

..

-

-

20,1- 30,0

..

..

140

6 %

..

..

30,1- 50,0

..

..

128

2 %

..

..

50,1- 100,0

..

..

61

0 %

1 199

1 %

100,1-

40

6 %

1 665

2 %

11 553

2 %

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

51

2 %

1 996

1 %

13 520

2 %

2012

57

4 %

2 017

1 %

15 451

2 %

2011

36

2 %

1 758

1 %

12 359

1 %

2010

37

2 %

1 919

1 %

12 727

1 %

2009

35

1 %

1 861

1 %

13 106

1 %