Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. forts. Antal och andel omställda ekologiska svin i juni 2013

3a. continued. Number of fully converted organic pigs in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Smågrisar, under 20 kg

Summa svin

Län

Stockholms

-

-

..

..

Uppsala

347

3 %

2 257

10 %

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

Kalmar

..

..

326

0 %

Gotlands

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

Skåne

770

1 %

5 609

1 %

 

 

 

 

Hallands

..

..

1 098

1 %

Västra Götalands

1 108

2 %

6 081

2 %

Värmlands

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 470

1 %

5 942

2 %

Götalands mellanbygder

..

..

775

0 %

Götalands norra slättbygder

..

..

4 008

1 %

Svealands slättbygder

1 121

2 %

5 498

2 %

Götalands skogsbygder

808

2 %

2 389

1 %

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

-2

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

20,1- 30,0

-

-

188

1 %

30,1- 50,0

..

..

1 164

2 %

50,1- 100,0

..

..

1 200

1 %

100,1-

4 217

2 %

17 430

2 %

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

-2

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

..

..

10,1- 20,0

-

-

..

..

20,1- 30,0

..

..

734

5 %

30,1- 50,0

..

..

933

2 %

50,1- 100,0

..

..

1 354

1 %

100,1-

4 260

2 %

17 518

2 %

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

4 981

1 %

20 548

1 %

2012

4 456

1 %

21 981

2 %

2011

4 792

1 %

18 945

1 %

2010

5 159

1 %

19 842

1 %

2009

5 717

1 %

20 719

1 %