Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med omställda ekologiska svin i juni 2013

3b. Number of holdings with fully converted organic pigs in June 2013

Område

Galtar för avel, 50 kg och däröver

Suggor för

avel, 50 kg

 och däröver

Slaktsvin, 20 kg och däröver

Smågrisar, under 20 kg

Summa svin

Län

Stockholms

-

-

..

-

..

Uppsala

..

5

7

4

7

Södermanlands

..

..

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

-

Kalmar

..

3

..

..

3

Gotlands

-

-

-

-

-

Blekinge

-

-

-

-

-

Skåne

..

5

8

3

8

 

 

 

 

 

Hallands

..

3

..

..

3

Västra Götalands

..

8

7

6

11

Värmlands

-

..

..

..

..

Örebro

-

-

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

4

5

4

5

Götalands mellanbygder

..

3

4

..

5

Götalands norra slättbygder

..

..

4

..

5

Svealands slättbygder

 

10

12

9

13

Götalands skogsbygder

..

10

5

4

10

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

-2

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

..

..

..

20,1- 30,0

..

3

..

-

3

30,1- 50,0

..

4

3

..

4

50,1- 100,0

..

3

3

..

4

100,1-

17

19

24

17

27

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

-2

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

-

-

-

-

-

5,1- 10,0

..

..

-

..

..

10,1- 20,0

..

..

-

-

..

20,1- 30,0

..

3

..

..

3

30,1- 50,0

..

3

..

..

3

50,1- 100,0

..

5

4

..

6

100,1-

18

20

25

18

28

Hela riket

2013

28

33

33

23

42

2012

22

30

35

23

40

2011

22

33

36

26

44

2010

17

33

33

23

44

2009

19

29

32

24

40