Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk djurhållning 2013

JO 20 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Antal och andel omställda ekologiska höns och slaktkycklingar i juni 2013

4a. Number of fully converted organic fowls and broilers in June 2013

Andel omställda ekologiska djur av det totala antalet djur redovisas i procent

The share of organic livestock is shown in percent

Område

Höns, 20 veckor eller äldre

Slaktkycklingar

Hela riket

 

 

 

 

2013

868 378

13 %

26 014

0 %

2012

798 936

12 %

29 342

0 %

2011

790 224

12 %

29 400

0 %

2010

730 421

12 %

32 000

0 %

2009

579 015

11 %

31 100

1 %